19.yy osmanli devletinin siyasi alanda yaptigi yenilikler

1.

siyasi alanda yapılan yenilikler ve gelişmeler:

2.mahmut döneminde sekbad-ı cedit ordusu kuruldu ve daha sonra kaldrıldı.eşkinci ocağı kuruldu.yeniçeri ocağı kaldırıldı yerine asakir-i mansure-i muhammediye adında yeni bir ordu kuruldu.harp okulu açıldı.subay yetiştirildi.subayların eğitimi için avrupa'dan uzmanlar getirildi.

düşünce hayatında meydana gelen gelişmeler:

1789 yılında fransız devriminin milliyetçilik akımından etkilenen çok uluslu devletler yıkıldı.insan hakları demokrasi , eşitlik , adalet , hürriyet gibi yeni fikirler osmanlı topluluğunu da etkiledi.halkımız bilinçlendi demokrasi hareketleri filizlendi.cumhuriyet rejiminin tohumları atıldı.

sosyal hayatta meydana gelen değişmeler olayları ve toplumun genel yapısı

divan örgütü kaldırıldı. bakanlıklar kuruldu.illere valiler atandı. köylere muhtarlıklar kuruldu. memurlara rütbe verildi maaş bağlandı.ceket,pantalon,fes zorunlu hale getirildi.ilk nüfus sayımı yapıldı.özel mülkiyet güvencesi getirildi.takvim-i vekay-ı adlı ilk resmi gazete çıkarıldı..

ekonomik ve askeri alan ile eğitim alanındaki yenilikler:

eğitim : istanbul'da ilkokul zorunlu hale getirildi. ortaokullar subay okulları açıldı. devlet memuru yetiştirmek üzere okullar açıldı. devlet memuru yetiştirmek üzere okullar açıldı.yabancı dil okulları açıldı.avrupa'ya öğrenci gönderildi.

ekonomik : herkesten kazancına göre vergi alındı mal mülk edinmesine hak tanındı.istediğine satabilmesi sağlandı.miras bırakma hakkı verildi.ilk kağıt para basıldı.

   l for lafmacun   27.06.2009 11:03
   #1464822
 
reklamı kapat

yazdır