1982 anayasasi

1.

1961 anayasasi'nin ulkeye fazla ozgurluk sundugunu dusunen kenan evren kisisinin 1980 yilinda ulke yonetimine el koyarak yeni bir anayasa olusturulmasini saglamasi ardindan olusmus anayasa. 1987, 1993, 1995, 1999, 2001, 2002, 2004 ve 2005 degisiklikleri ile turkiye cumhuriyeti'nde gecerli olan anayasa.

   kingston   31.03.2006 16:48
   #676
2.

otoriter devlet anlayışını benimsemiştir.temel hak ve özgürlükler bakımından çok büyük kısıtlamalar getirmiştir zamanında.kaldırılmıştır çoğu karakteristik maddesi şu anda.

   maliyeci   16.08.2006 23:30 ~ 23:39
   #23464
3.

siyasetten, sorumluluk almaktan, politik bir görüş edinmekten kaçınan, edinenleri de bir şekilde ya bölücü ya da "gominis" ilan eden bir gençlik gibi güzide bir eseri olan anayasa.

<bkz: ancak anayasası>

   standartnormlbunalim   27.04.2007 23:08 ~ 23:11
   #355924
4.

"1982 anayasası" olarak bilinen anayasa değişikliği, türkiye cumhuriyeti'nin hâlihazırdaki anayasasıdır. 12 eylül 1980 darbesi sonrasında hazırlanmış ve 18 ekim 1982 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. türkiye cumhuriyeti'nin 1921, 1924 ve 1961 tarihli anayasalarının ardından 1980-1983 arasında yönetimi elinde bulunduran askeri cunta idaresi altında kaleme alınmıştır.son olarak 2004'te ab reformları çerçevesinde kısmi değişikliklere konu olmuştur.

7 kasım 1982'de yapılan halkoylamasına katılan %91.3 oranında seçmenlerin %91.4'ü "evet" %8.6'sı "hayır" oyu kullanmıştır. bu oran 1961 anayasasının %61.5 olan "evet" oylarına göre çok yüksek bir kabul düzeyini yansıtmaktadır. bu yüksek kabul oranının sebepleri arasında mgk'nın partiler üstü görünümü, medyanın sıkı denetim altında tutulması, siyasi partilerin kapatılmış ve değişik görüşlerin ortadan kaldırılmış olması, 1980 öncesinin halkta derin izler bırakması, şiddet olaylarına tepki, eski siyasi iktidarlara güvensizlik ve referandumum sonucunun "hayır" çıkması dahilinde olacakların belirsizliği sayılabilir.

anayasa devleti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlamaktadır. devletin şeklini, dilini, başkentini ve rejimin temel özelliklerini belirleyen ilk üç madde 4. maddede belirtildiği üzere değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. egemenlik tbmm bünyesinde vücut bulur ve kayıtsız şartsız milletindir(md.6). ilk üç maddede laiklik, sosyal eşitlik, kanun önünde eşitlik, cumhuriyet idaresi ve ülkenin bölünmez varlığı konu edilmektedir. ayrıca yasama, yürütme ve yargı arasında yatay manada bir denklik yaratılmış ve bu üç erk birbirinden kesin çizgilerle olmasa da ayrılmıştır.

yasama yetkisi türk milleti adına tbmm'nindir ve bu yetki devredilemez (md.7). tbmm için 61 sisteminin getirdiği çift kanatlı parlamento sistemi terk edilmiş meclis tek çatı altında birleştirilmiştir.

yürütme yetkisi ise aynı zamanda devletin başı olan cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kurulu'na verilmiştir (md.8).

yargı yetkisi ise yine türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır (md.9).

1982 anayasası orijinal halinde iken genel manada bireyin temel hak ve özgürlüklerini devlet karşısında sınırlayan, baskıcı bir rejim kurma idealinin bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır. her türlü hakkın sınırlanmasında kullanılmak üzere genel sınırlama maddelerinin kullanılması ve bu maddelerin uluslararası kabul koşullarını gerisinde kalması pek çok eleştiriye konu olmuş ve anayasa pek çok değişikliğe uğramıştır. anayasanın 2. maddesinde türkiye cumhuriyetinin nitelikleri arasında "insan haklarına saygı" göstermeyi de saymaktadır ama bu ifade 1961 anayasasının 2. maddesinde yer alan "insan haklarına dayanan" devlet anlayışından daha farklı bir anlam içermektedir.

olağanüstü hal rejimlerini düzenleyen maddeleri (md.119, md.120, md.121 ve md.122) ve yine bununla alakalı olarak kısmi bir yasama yetkisi devri sayılabilecek kanun hükmünde kararname (khk) ve olağanüstü hal (iki çeşit ohal, sıkıyönetim ve de seferberlik ve savaş hali olmak üzere 4 adet ohal belirtilmiştir.) dönemlerinde bakanlar kurulu'nca çıkarılabilen ohal khk'leri ve de bunlara dair getirilen yargı denetimi kısıtlamaları hukuk devleti anlayışıyla ciddi bir biçimde çelişmektedir.

ayrıca anayasa'nın sonunda yer alan ekteki geçici 15. madde cunta döneminde yapılmış uygulamaları ve çıkarılmış buluna yasaların anayasa'ya uygunluğu bakımından herhangi bir denetimi yasaklamaktadır.

yukarıdaki satırlar vikipedi'den alıntıdır. 1982 anayasası'nın tam metnine http://tr.wikisource.org/...ayasas%c4%b1_%281982%29 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

   metallicblack   22.10.2007 17:42
   #686271
5.

bir süre sonra eski anayasalarımızdan biri olacak anayasadır.gelenin gideni aratmasından korkulmaktadır.

   404notfound   22.10.2007 18:04
   #686338
6.

anayasal düzene silah zoruyla el koyanlar tarafından hazırlatılmıştır.

   eser   06.03.2009 16:06
   #1233464
7.

baştan sona değiştirilip,yenisi bülent arınç'a yazdırılması gereken,mevcut türkiye cumhuriyeti anayasasıdır.

   babamindavulu   06.03.2009 16:08 ~ 16:08
   #1233468
8.

bazı yazarlar istiklal marşı'nın değişmesine yönelik entry girip coşkuyu verince gerçekten değişecek sandık.ama anayasa'mızda değiştirilemeyecek hükümleri arasında istiklal marşı varmış.ama yine bazı yazarlar kabız olmuş gibi ıkınmaya devam ederek,istiklal marşı'nın korunamayacağını ve değiştirilebileceğini söylemişler.
ancak bu hükümlerin değiştirilmesi teklif dahi edilemiyorsa bu hükümler nasıl değiştirilebilir çok merak ediyorum.kasmanın alemi yok.
bu hükümlerin değiştirilmesini teklif eden yazarlarımız anayasaya göre suç işlemiş sayılıyorlar.

<bkz: hayırlı uğurlu olsun>

   erkekfatma   06.03.2009 16:08
   #1233472
9.

anayasa değil 'amayasadır' demokrasiyle uzaktan yakından alakası yoktur,özgürlükler kaşıkla verilip kepçeyle geri alınmıştır,allahtan başlangıç bölümündeki darbeyi öven ifadeler çıkartılmıştır.

   amelipulen   22.01.2010 17:04
   #1877369
10.

günümüz şartlarında ülke ihtiyaçlarına karşılık vermediği bir gerçek olan anayasa. bu ülkenin demokrasi ayıbı olan darbenin anayasası ile yönetiliyor olması da, bu ülkenin ayrı bir ayıbı.

şimdiye kadar bu anayasanın değişmemesine bir sebepten ötürü üzüldüm;

cuntacıların yargılanmasını önleyen, örneği adı geçici olan ama bir türlü geçmeyen 15. madde gibi maddelerin değiştirilememesi ve bu adamların yargılanamaması. bu konunun ciddiyetine parmak basmak adına cuntanın başındaki kenen evren’in şu açıklamasına bakmak lazım;

12 eylül`ü halk desteklemiştir. yüzde 92 oy bunun kanıtıdır. şimdi aynı yolu kullansınlar, halka sorsunlar, diyorum. eğer halk `evet` der, geçici 15. maddeyi kaldırırsa, o zaman hiç yargılamaya da gerek yok, ben intihar ederim!`

anlaşılır gibi değildir. adamlar kendilerini ömür boyu koruma altına almışlar ve 1982’den bu yana, başa geçen hiçbir sivil iktidar, bu geçici 15. maddeyi, dönemin cuntacılarını, 1980 darbesi ve sonrasındaki milli güvenlik konseyi dönemindeki işledikleri suçlardan ötürü yargılanmalarını önleyen bu geçici maddeyi, kaldırmaya çalışmamış. artık adamlar ecelleri ile öldükten sonra değiştirirler. bu değişiklikte hiçbir işe yaramaz. bu adamlar yüce divan karşında hesap vermedikten sonra, her biri öldüğü zaman, emekli oldukları yüksek koltuklar sayesinde, devlet töreni yapıldıktan sonra.

   cagatay   31.01.2010 02:51 ~ 02:54
   #1904267
11.

sokak kavgalarını bıçak gibi kesmiştir fakat bunu gençlerin düşünebilme becerisini ellerinden alarak gerçekleştirmesi oldukça manidardır.

   asi majeste   31.01.2010 03:22
   #1904358
12.

http://www.habersahifesi.com/siyaset/149/1982_anayasasinin_8

   omerse   08.02.2010 01:41
   #1922398
13.

recep tayyip erdoğan ve saz arkadaşlarına göre hesaplaşılması gereken anayasa imiş. iyi de güzel kardeşim, 82 anayasası % 91 oranla kabul edildi. yani halkın neredeyse tamamı bu anayasaya "evet" oyu verdi. 82 anayasası ile hesaplaşmak halkın iradesiyle hesaplaşmak olmuyor mu?

ve ben eminim; rte'de "evet" oyu vermiştir.

   ederleziavela   24.08.2010 15:28 ~ 15:29
   #2130217
14.

rte'nin dün siyaset meydanında hayır oyu verdiğini iddia ettiği anayasa.

   gerekirse yazarim   24.08.2010 15:30
   #2130218
15.

eğer rte "hayır" oyu verdi ise taksim meydanında götümü halka arz ederim. bazıları aksini iddia etsede 80 darbesi sola vurulmuş, sağcılar ise piyon olarak kullanılmıştır. azılı bir sosyalizm düşmanı olan rte gibilerinin 82 anayasa referandumunda "hayır" oyu kullanmaları eşyanın tabiatına aykırıdır.

ha tabii elimizde kanıt yok, mantık yürütüyoruz.

   ederleziavela   24.08.2010 15:34 ~ 15:36
   #2130220
16.

türkiye cumhuriyeti anayasası, 1982 anayasası olarak bilinen anayasa değişikliği, türkiye cumhuriyeti'nin 1982'den 2010'a kadar geçerli olan anayasasıdır. türkiye cumhuriyeti anayasası başlangıç, genel esaslar, temel haklar ve ödevler, cumhuriyetin temel organları, mali ve ekonomik hükümler, çeşitli hükümler, geçici hükümler ve son hükümler olmak üzere toplam sekiz bölümden oluşur. anayasada devlet, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlamaktadır. devletin şeklini, dilini, başkentini ve rejimin temel özelliklerini belirleyen ilk üç madde 4. maddede belirtildiği üzere değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez.

   makyajsiz palyaco   27.12.2010 10:44
   #2263747
17.

herkesin hakettiği biçimde yönetildiğinin belgesidir.

   helter skelter   27.12.2010 13:11
   #2263794
 
reklamı kapat

görseller

yazdır