abbadi

1.

meşhûr tasavvuf âlimlerinden. ismi muzaffer bin erdeşir bin ebî mensur el-mervezî'dir. merv şehrinin bir köyüne nisbetle abbâdî diye meşhur olmuştur. künyesi ebû mansur, lakabı kutbüddîn'dir. 1098 (h.491)'de merv şehrinde doğdu. 1152 (h. 547) senesinde huzistan'da, asker mükrem denilen yerde vefât etti.sonradan bağdâd'a nakledildi. cüneyd-i bağdâdî hazretlerinin kabrinin bulunduğu şunîziyye kabristanına defn edildi.

ilim öğrenmeye merv'de başladı. nasrullah ibni ahmed bin erdeşir, nasrullah ibni ahmed el-huşamî, ismâil bin abdulgafûr el-fârisî, abdulgaffâr eş-şirevî, zâhir bin tâhir, abdülmünîm bin el-kuşeyrî gibi zamânının meşhûr âlimlerinden ilim öğrendi, hadîs-i şerîf dinleyip rivâyet etti. kendisinden ise ebû muhammed el-akdân hadîs-i şerîf işitti.

   alzheimer   07.11.2009 03:20
   #1720483
2.

güvenilir bir hadîs râvisidir. vâz ve nasîhatlarıyla şöhret bulmuştur. hitâbeti çok düzgün, tesirli ve anlatım gücü kuvvetli idi. halk onun vâzlarından çok istifâde edip, şevkle dinlerdi. ona, "sultan-ı suhan", "hâce-i mânâ" ve zamânının allâmesi, en büyük âlimi mânâsında "allâme-i rüzgâr" gibi medhedici ünvânlar verilmiştir. bu derece tanınıp sevildikten sonra selçuklu hükümdârı sultan sencer onu abbâsî halîfesi muktefî liemrillâh'a elçi olarak gönderdi.

   eussstas   11.02.2010 22:44
   #1930655
 
reklamı kapat

yazdır