abdulhakim siyalkuti

1.

hindistan velîlerinden, hanefî mezhebi fıkıh âlimi. ismi, abdülhakîm bin şemseddîn el-hindî es-siyalkûtî'dir. doğum târihi bilinmemektedir. 1657 (h.1067) senesi rabî'ül-evvel ayının on ikinci günü, hindistan'ın siyalkût şehrinde vefât etti.

   ramiz   10.08.2007 22:33
   #601715
2.

abdülhakîm-i siyalkûtî, hindistan'ın büyük âlimlerinden olup bütün ilimlerde imâm idi. imâm-ı rabbânî hazretleri ile mevlânâ kemâleddîn-i kişmîrî'nin derslerinde bulundu. fıkıh, kelâm ve daha birçok naklî ilimlerde yüksek derecelere kavuştu. beldesinin din ilimlerinde müşkili olanların tercümanı oldu. insanları durmadan hakk'a davet ederdi. islâm dînini sultanlara, emirlere açıkça tebliğ etmekten hiç çekinmezdi. hind sultânı harem şah cihân zamânında, âlimlerin reisi oldu. sultan onun reyi ve fetvâsına başvurmadan hiç bir konuda karar vermezdi. her ilimde mütehassıs ve zamânın bir tânesiydi. ilim tahsiline gençliğindeki gibi yaşlılığında da devâm etti ve hiç ara vermedi.

   eussstas   11.02.2010 00:23
   #1928571
 
reklamı kapat

yazdır