abdullah ayderusi

1.

yemen evliyâsından. ismi, abdullah bin abdullah bin abdullah ayderûs, künyesi ebû muhammed'dir. 1538 (h.945) senesinde yemen'de doğdu.

   ramiz   09.12.2008 17:05
   #1110341
2.

abdullah ayderûsî küçük yaşta kur'ân-ı kerîmi ezberledi. âlim bir zât olan babasından ilim öğrendi.annesi fâtıma binti abdurrahmân da, evliyâlık derecelerine kavuşmuş bir hanımdı. onun terbiyesi ile yetişti. ayrıca dînî ilimleri şihâbüddîn ahmed, hüseyin bin abdullah, ahmed bin abdullah ve başkalarından öğrendi. sonra, hindistan'ın ahmedâbâd şehrinde bulunan babasının yanına gitti ve okumaya devâm etti. daha sonra hacca gitti. hac farîzasını yerine getirdikten sonra mekke-i mükerreme ve medîne-i münevveredeki birçok âlimden ilim öğrendi. fıkıh, hadîs, tefsîr ve usûl ilminde yükseldi. memleketine dönüp ilim ve edeb öğretmeye, ders vermeye başladı. çok uzak yerlerden akın akın ilim öğrenmeğe geldiler. hadramût beldesinde ilimde en üstün zat oldu. pek çok kimse talebesi oldu. muhammed ve zeynelâbidîn adındaki oğulları ile,abdurrahmân sekkâf, ebû bekr şiblî adlarındaki torunları, imâm abdullah bin muhammed, hüseyin bin abdullah, şeyhülislâm ebû bekr bin abdurrahmân, şihâbüddîn, kâdı ahmed bin hüseyn, fakîh abdurrahmân bin akîl, seyyid ebû bekr bin ali, hüseyn ve başkaları kendisinden ilim öğrendiler.

   ramiz   08.03.2009 13:49
   #1237924
3.

abdullah ayderûsî'nin ömrü, hep ilim öğretmekle geçti. allahü teâlâ ona uzun ömür verdi. çok cömert olup, îtibâr sâhibiydi. asrının büyük âlimlerinden olduğunu herkes kabul etti. yumuşak huyluluğu yanında heybetli olması ile karşısındakine saygı telkin ederdi. susması çok olup, lüzumsuz konuşmazdı. evinde ibâdetle meşgûl olur, ancak cumâ namazı için veya bir düğün yemeğine çağrıldığında evinden çıkardı. evinden çıktığında sokaklar onu görmek ve duâ almak isteyenlerle dolup taşardı. çok kerâmetleri görüldü. bir talebesine bir beldeye gidip orada bulunmasını söyledi, o da gitti. hocasına bağlılığı ve muhabbeti sebebiyle çok geçmeden orada hizmetler yapıp mânevî derecelere kavuştu.

   ramiz   06.05.2009 19:51
   #1363663
4.

sevdiklerinden birinin kıymetli bir eşyâsı çalınınca, bu duruma çok üzüldü. ayderûsî onun bu hâlini görünce; "falan yere git. orada bekle, yanına gelen ilk kimseye aldığı malı getirmesini söyle." getirip verirse güzel. inkâr ederse onu al buraya getir." buyurdu. o da yanına ilk gelen kimseye söyledi. o kimse aldığı malı getirip eksiksiz teslim etti.

   eussstas   08.02.2010 21:03
   #1923842
 
reklamı kapat

yazdır