abdullah bin abdullah

1.

yemen'de yetişen evliyâdan. ismi abdullah bin abdullah ayderûsî'dir. 1617 (h.1027) senesi yemen'in terîm kasabasında doğdu. 1662 (h.1073) senesi zilkade ayında benderşahar'da vefât etti.

   ramiz   11.09.2007 21:53
   #664012
2.

<bkz: ayderusi>

   eussstas   11.02.2010 22:41
   #1930645
 
reklamı kapat

yazdır