abdullah bin avn

1.

peygamber efendimizin arkadaşlarını gören büyük velîlerden. ismi abdullah bin avn bin ertabân el-müzenî'dir. ibn-i avn diye de bilinir. basra'da doğdu. doğum târihi bilinmemektedir. hadîs-i şerîf mütehassısı olarak basra'da şöhret buldu. 768 (h.151) senesinde vefât etti.

   ramiz   10.08.2007 21:56
   #601618
2.

aynı zamanda hagi ile de top oynamıştır.

   zaibatsu   10.08.2007 22:54
   #601759
3.

abdullah bin avn, devrinin büyük âlimlerinden okudu. hadîs-i şerîf ilminde zamânın önde gelen âlimleri arasına girdi. semâme bin abdullah bin enes, muhammed ibni sîrîn, ibrâhim en-nehaî, ziyâd bin cübeyr bin hayve, kâsım bin muhammed, hasan-ı basrî, şa'bî, mücâhid ve başkalarından hadîs-i şerîf rivâyet etti.

   ramiz   19.05.2008 20:44
   #924512
4.

hadîs-i şerîf öğrenmek için mekke, medîne, kûfe, basra ve daha pek çok yere seyahat etti. imâm-ı a'meş, dâvûd bin ebî hind, süfyân-ı sevrî, şû'be, ebû yahyâ el-kattân, abdullah ibnimübârek, vekî bin cerrâh, muâz ibni muâz, muhammed bin abdullah el-ensârî ve başkaları kendisinden hadîs rivayet ettiler.

   ramiz   09.12.2008 17:08
   #1110346
5.

büyük âlim kurre (rahmetullahi aleyh) der ki:

"biz ibn-i sîrîn'in verâsına, haram ve şüphelilerden sakınmasına hayrân idik. fakat abdullah ibni avn, onu bize unutturdu. o bu hususta çok ileri mertebelerde idi."

   ramiz   08.03.2009 13:51
   #1237935
6.

bikâr bin abdullah es-sîrînî anlatır:

"ibn-i avn'ın kimseyle alay ettiğini görmedim. çünkü o, kendi hâlinde ve nefsiyle meşguldü. günden güne olgunlaşıyor, tasavvufta git-gide yükseliyor ve derecelere kavuşuyordu.''

   ramiz   06.05.2009 19:54
   #1363676
7.

abdullah bin avn hazretleri her gün sabah namazını talebeleri ile kılar, kimseyle konuşmadan, kıbleye karşı oturur, allahü teâlâyı zikrederdi. bu hal güneşin doğmasına kadar sürerdi. talebeleri de aynı şekilde yapardı. güneş doğduktan sonra onlara dönüp, derse başlar ve nasîhat ederdi.

   ramiz   02.09.2009 09:23
   #1575745
8.

bir defâsında; "akıllı bir kimse bir hatâ işlediğinde ne yapalım?" diye kendisine soruldu. buyurdu ki:

"akıllı bir kimseyi, işlediği hatâ için azarlamak yakışmaz. şu zamânımızda da durum budur. kim birini incitirse, daha şiddetli azarı bir başkasından kendisi duyar."

   ramiz   04.12.2009 16:59
   #1773548
9.

abdullah bin avn, boş ve faydasız şeyler konuşmaz, insanların hayrına olan şeyleri anlatırdı. bulunduğu yerde kendisinden çok güzel koku yayılırdı. temiz ve güzel giyinirdi.belli zamanlarda evine kapanır, sükût ve tefekkürle vakit geçirirdi. iyi işlerini gizler, belli etmezdi. ana ve babasına iyiliği çoktu. onların yediği kaptan hiç yemek yemezdi. bu sebeple kendisine sordular: "ey allahın sevgili kulu niçin böyle yapıyorsun?" cevâben buyurdu ki:

"korkarım, yediğim kaptaki bir lokmada, onların gözü olur da farkına varmadan alıp yiyebilirim."

   ramiz   24.01.2010 12:36
   #1882344
10.

----- spoiler -----
"korkarım, yediğim kaptaki bir lokmada, onların gözü olur da farkına varmadan alıp yiyebilirim."
----- spoiler -----

   ramiz   31.01.2010 12:51
   #1904638
11.

ibn-i mübârek'e; "ibn-i avn ne ile bu dereceye yükseldi?" diye sorulunca; "doğrulukla." cevabını verdi.

   eussstas   07.02.2010 01:31
   #1920218
12.

bir gün annesi çağırdı. biraz sert bir şekilde cevap vermişti. sonra bu hâline çok üzüldü. hemen gitti ve bu hareketine keffâret olsun diye, iki köle âzâd etti.

   ramiz   25.01.2011 14:58
   #2286654
13.

evlerinin hepsinde müslümanlar parasız otururdu. isteyeceği ücret onlara çok gelebilir düşüncesiyle hiç kira almazdı. diline sâhib olup, hiçbir zaman kötü söz söylemezdi. yaptıklarından pişman olmayan akl-ı selîm sâhibiydi. kur'ân-ı kerîmi çok okur, cemâate devâm ederdi.

   ramiz   01.08.2011 13:37
   #2410497
 
reklamı kapat

yazdır