abdullah vassaf efendi

1.

türk şeyhülislam, divan şairi, ilim adamı ve hattat.

akhisarlı şeyh mecdeddin soyundan mehmet efendi’nin oğludur. ilköğrenimini akhisar’da gördükten sonra istanbul’a yerleşti. dönemin müderrislerinden kara halil efendi’den ders aldı. öncelikle hariç derecesiyle yunus paşa medresesinde görev yaptı. 1699’ da müderris oldu. 1724’de selanik kadısı oldu. 1727’ de, edirne payesiyle mısır kadılığına getirildi. 1733’ten başlayarak üç kez art arda fetva emini oldu. 1736’da mezhep meselelerini görüşmek üzere iran coğrafyasında kurulu bulunan afşar hanedanı nadir şah’a giden imrahor mustafa paşa’nın başkanlığındaki ilim heyetine anadolu payesiyle fetva emini olarak katıldı. iran alimleriyle yaptığı görüşmelerde sağladığı başarı onu meşhur etti. bundan sonra irani abdullah efendi veya iran kazaskeri abdullah efendi diye anıldı. 1741’de anadolu kazaskeri, 1749 ve 1752’de iki defa fiilen rumeli kazaskeri olan abdullah vassaf efendi 1755’de şeyhülislamlık makamına getirildi. fakat çok yaşlı olduğundan bu görevde beş ay kaldıktan sonra alındı. bursa’ya sürgüne gitti ama sonra bağışlanarak istanbul’a döndü. doksandokuz yaşında istanbul’da öldü.

abdullah vassaf efendi türkçe, arapça, farsça şiirler yazmıştır. talik yazıda siyahi ahmet efendi’den ders almış usta bir hattattı. şiirlerinde abdi ve vassaf mahlaslarını kullanıyordu.

divançesinden başka hayal-i behçet-abad adlı manzum eseri 1500 beyitlik dini konularda öğüt veren bir eserdir. kelam ilimine dair zemzemesi çeşitli dini risaleleri tercüme ve edebi nazireleri vardır. fetvaları fetava-yı vassaf adı altında toplanmıştır. şeyhülislam mehmet esat efendi abdullah vassaf efendinin oğludur.

   1afmacun yenir mi   02.06.2009 12:03
   #1418423
 
reklamı kapat

yazdır