abdullatif cami

1.

islâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. şeyhülislâm ahmed-i nâmıkî câmî'nin soyundandır. bunun için câmî nisbet edilmiştir. doğum târihi bilinmemektedir. 1555 (h.963) senesinde hârezm'de vefât etti.

   eussstas   11.02.2010 00:34
   #1928603
 
reklamı kapat

yazdır