abdurrahman buceyremi

1.

evliyânın büyüklerinden. doğum târihi belli değildir. mısır'ın buceyrem köyünde doğdu. hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. devrin âlimlerinden ilim öğrendi. halvetî tarîkatı büyüklerinden şeyh ömer yâfî ile arasında dostluk ve yakınlık vardı. sık sık mektuplaşırdı. sonraları hayfa'nın tantura köyüne yerleşti ve burada insanlara doğru yolu anlattı. hayfa bölgesinde büyüklüğü ve kerâmetleri ile meşhûr oldu. mısır hidivi ibrâhim paşa şam'a kadar olan bölgeyi ele geçirdikten sonra sık sık abdurrahmân buceyremî'yi ziyâret etti ve nasîhatlerini dinledi. abdurrahmân buceyremî on üçüncü hicrî asrın ortalarında vefât etti. kabri tantûra köyündedir.

*

   eussstas   08.02.2010 21:12
   #1923881
 
reklamı kapat

yazdır