adduksiyon

1.

abdüksiyonun tersine kol ya da bacağın tamamının ya da bir bölümünün vücudun dikey ekseninde yakınlaşması.

   nicholai alexandrovic hel   06.11.2008 02:44
   #1077868
 
reklamı kapat

yazdır