ahmed cahidi efendi

1.

halvetiyye tarîkatından câhidiyye kolunun kurucusu. evliyâ sultan. edirneli olduğu bilindiği hâlde doğumu ve âilesi hakkında bilgi yoktur. 1659 (h.1070)'da çanakkale'nin kilidü'l-bahr köyünde vefât etti.

   ramiz   12.08.2007 12:53
   #604998
2.

ahmed câhidî'nin gençliği edirne'de geçti. küçük yaştan îtibâren yüksek bir ilim muhitinin içerisinde bulundu. kısa sürede din ve fen ilimlerinde yetişti. aynı zamanda cemâliye ve uşşakiye tekkelerinde dersler alarak şeyhlik makâmına yükseldi.

   eussstas   11.02.2010 00:59
   #1928681
 
reklamı kapat

yazdır