ahmed diyobendi

1.

hindistan'da yetişen velîlerden. doğum ve vefât târihleri belli değildir. sehârenpûr'a yakın diyobend şehrinde doğdu. hayâtı hakkında fazla bir bilgi yoktur. ilim öğrenmek için çeşitli beldeleri dolaştı. serhend şehrine giderek imâm-ı rabbânî hazretlerine talebe oldu. ihlâsı sebebiyle imâm-ı rabbânî'nin iltifat ve merhametine kavuştu. imâm-ı rabbânî, ahmed diyobendî'nin terbiyesini halîfesi mîr muhammed'e havâle etti. ahmed diyobendî ondan pekçok mânevî ilimler elde etti. sonra tekrar imâm-ı rabbânî'nin huzûruna gelip, sohbetlerine devâm ederek kemâle geldi. bir süre sonra icâzet, diploma ve halîfelik aldı.

   ramiz   12.08.2007 13:11
   #605020
2.

ahmed diyobendî'nin sohbetleri çok tesirliydi. dinleyenler kendinden geçerdi. pekçok talebe feyz almak için ona mürâcaat etti. onun teveccüh ve tasarrufları gâyet tesirliydi. bir süre ekberabat'ta insanlara allahü teâlânın emir ve yasaklarını anlattı ve onlara doğru yolu gösterdi. onun sohbetlerinin bereketi ile bengâle'nin ileri gelenlerinden kâsım han, eshâb-ı kirâm düşmanlığından vazgeçip, ehl-i sünnet vel-cemâat îtikâdına kavuştu. ahmed diyobendî'nin huzûrunda tövbe edip, talebeliğe kabûl edilmesini istedi. talebeliğe kabûlü ile ahmed diyobendî'nin mânevî terbiyesi altına girdi. hocasına çok muhabbet besleyen kasım han, yüksek mânevî derecelere kavuştu. kâsım hanın teklifi üzerine bengâle'ye giden ahmed diyobendî'ye âlimler, sâlihler, büyük küçük herkes talebe oldu. bâzı zâtlar ondan halîfelik ve başkalarını yetiştirmek için icâzet, diploma aldı.

   eussstas   07.02.2010 22:47
   #1922010
 
reklamı kapat

yazdır