ahmed semseddin marmaravi

1.

evliyânın büyüklerinden. halvetiyye tarîkatında "orta kol" olarak bilinen ahmediyye şûbesinin kurucusu. 1435 (h.839) yılında akhisar'ın göl marmarası veya marmaracık adı ile bilinen köyünde doğdu. babası îsâ halîfe, halvetiyye şeyhlerindendir. halk arasında yiğitbaş velî diye meşhûr olmuştur.

   ramiz   11.09.2007 19:29
   #663575
2.

ilk tahsîlini babasından aldı. sonra medreseye devâm etti ve zâhirî ilimleri öğrendi. fakat kendisi ilâhî aşka tutulmuştu. tasavvuf yolunda ilerlemek gönül gözünü görür hâle getirmek istiyordu.

   ramiz   09.09.2009 15:11
   #1591310
3.

"tasavvuf, aşk ateşiyle yanmaya derler." sözü sanki onun için söylenmişti. nitekim gâyesine erişmek için, uşak'ın kabaklı köyünde insanlara doğru yolu gösteren büyük âlim şeyh alâeddîn uşşakî hazretlerinin huzûruna vardı. onun sohbetleri ile mânevî mertebelerden geçerek şeyhlik pâyesine yükseldi.

   eussstas   11.02.2010 01:32
   #1928823
 
reklamı kapat

yazdır