ahmet fakih

1.

12. yy'da yaşamış türk mutasavvıfı ve şairi. yaşamı konusunda pek bilgi bulunmayan, iyi bir medrese öğrenimi görerek mevlânâ'nın babasından ders aldığı sanılan fakih ahmet, eski anadolu türkçesi'yle şiir yazan ilk şairlerden biri olmuş, kaside biçiminde yazdığı çarhname'si günümüze kalmıştır.

   nicholai alexandrovic hel   21.11.2008 21:26
   #1091936
2.

hoca ahmet fakih ya da sultan hoca fakih adları ile de tanınır.

hayatı hakkında bilgiler daha çok menkıbelere dayanmaktadır. 13. yüzyılın dikkat çeken isimlerindendir.

horosan'dan gelerek konya'ya yerleşmiştir.

ahmet fakih mevlana'nın babası bahaddin veled'den fıkıh dersleri almıştır. kendisine fakih denmesinin nedeni de budur.

en önemli eseri çarh-name'dir. 100 beyitlikbir kasidedir fakat bugün elimizde sadece 83 beyiti bulunmaktadır. daha çok insanları doğru yola teşvik etmek için yazılmış bir eserdir.

anadoluda selçuklular döneminde türkçe eser yazmış en eski şair ahmet fakih'tir.

   nukleer fare   06.02.2013 12:36
   #2586104
3.

libidosu yüksektir.

   zsolt   06.02.2013 12:38
   #2586105
 
reklamı kapat

yazdır