akarsu biriktirme sekilleri

1.

akarsular aşındırdıkları maddeleri beraberinde taşır. yatak eğimleri azaldığında akarsuların aşındırma ve taşıma gücü de azalır. bu nedenle taşıma güçlerinin azaldığı yerde taşıdıkları maddeleri biriktirirler.

uyarı : akarsuların yatak eğimi azaldığında hızları, aşındırma ve taşıma güçleri azalır. biriktirmedeki, temel etken yatak eğimin azalmasıdır.

birikinti konisi : yamaçlardan inen akarsular, aşındırdıkları maddeleri eğimin azaldığı eteklerde biriktirir. yarım koni şeklindeki bu birikimlere birikinti konisi adı verilir. birikinti konileri zamanla gelişerek verimli tarım alanı durumuna gelebilir.

dağ eteği ovası : bir dağın yamaçlarından inen akarsular taşıdıkları maddeleri eğimin azaldığı yerde birikinti konileri şeklinde biriktirirler. zamanla birikinti konilerinin birleşmesiyle oluşan hafif dalgalı düzlüklere dağ eteği ovası adı verilir.

dağ içi ovası : dağlık alanların iç kısımlarında, çevreden gelen akarsuların taşıdıkları maddeleri eğimin azaldığı yerlerde biriktirmesi ile oluşan ovalardır. türkiye gibi engebeli ülkelerde dağ içi ovaları çok görülür.

taban seviyesi ovası : akarsuların taban seviyesine ulaştığı yerlerde, eğimin azalması nedeniyle taşıdığı maddeleri biriktirmesi ile oluşturduğu ovalardır. bu tür ovalarda akarsular menderesler yaparak akar. gediz ve menderes akarsularının aşağı bölümlerindeki ovalar bu türdendir.

e-hayat.net

   rivayet ul curcuna   29.01.2008 04:05
   #839539
 
reklamı kapat

yazdır