akustik

1.

mekanik dalgaların, katı, sıvı ve gaz ortamları içinde yayılımını, özelliklerini, bulundukları ortamla olan etkileşimlerini, canlılar üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkilerini inceleyen bilim dalı.

   enigmatic   11.12.2006 22:37
   #139575
2.

1. biyolojik akustik: sesin balina, yunus, yarasa ve baykus gibi hayvanlar tarafından nasıl kullanıldığını inceler.
2. su altı akustiği: deniz yatağı ve su altında ses dalgalarının yayılımı, saçılımı ve etkileşimini inceler.
3. psikolojik ve fizyolojik akustik: insanlar ve hayvanların seslere karşı olan fizyolojik ve psikolojik tepkilerini inceler.
4. elektro akustik: sinyal işleme kuramının yankılanım alanındaki uygulamalarını inceler.
5. konuşma akustiği: konuşma iletişimi için gereken ses dalgalarının insanlar tarafından üretimi, ıletimi ve algısını inceler.
6. müziksel akustik: müzik fiziğini, müziksel algıyı, müzik aletleri seslerinin çözümlenmesini ve bireşimini inceler.
7. mimari akustik: kapalı alanların ve mimari yapıların akustik özelliklerini inceler
8. gürültü akustiği: gürültünün nasıl üretildiği ve yayıldığı, etken ve edilgen gürültü denetimi, ve gürültünün etkilerini inceler.
9. fiziksel akustik: ses dalga yayılımının fiziksel özelliklerini (iletim,yansıma, kırınım, etkileşim, kırınım, dağılım, emilim vs.) inceler.
10. yapısal akustik ve titreşim yankılanımı: mekanik dizgelerin bulundukları ortamla olan ilişkilerini, ve ilgili ölçüm, çözümleme ve denetim yöntemlerini inceler.
*

   exnihilo   01.01.2007 05:44 ~ 23.03.2007 14:46
   #163665
3.

efendim çoğu kişinin müzik terimi olarak bildiğinin aksine, esasen bu akustik kelimesi; sesle, sesin doğumu özellikleri, ulaşımı ve alımı ile uğraşan fizik bilimi kolu anlamına gelir.

   tarzan ince dallarda   06.11.2009 20:10
   #1719606
 
reklamı kapat

yazdır