alaeddin bin esad lahori

1.

hindistan'da yetişen evliyânın büyüklerinden. ismi, alâeddîn bin esad, nisbeti el-lâhorî ve el-bengâlî'dir. doğum târihi bilinmemektedir. 1397 (h.800) senesinde pânî-pût şehrinde vefât etti. kabri ziyâret edilmektedir.

   ramiz   11.09.2007 20:07
   #663675
2.

rivâyet edilir ki, alâeddîn hazretleri tasavvuf yolunda ilerleyip kemâle geldikten sonra, allahü teâlâ, ona önceki hâlinden daha çok mal ve zenginlik ihsân eyledi. fakat o, bunlara hiç meyletmedi. hepsini allah rızâsı için dağıtıp, sadaka verdi.

   eussstas   07.02.2010 23:11
   #1922077
 
reklamı kapat

yazdır