algor mortis

1.

ölüm soğukluğu manasına gelen söz öbeğidir.ölümden sonra ısı oluşumu durmakta ; ancak ısı kaybı devam etmektedir. bu sebeble vücut ısısı , çevre ısısıyla eşit hale gelinceye kadar ısı kaybı devam eder. cesedin bulunduğu çevre gözönünde bulundurularak , ölüm zamanı diğer değişikliklerle birlikte değerlendirilip , saptanabilir. derinin soğuması da tek başına yeterli değildir. iç organlar deriye oranla daha geç soğurlar. ayrıca kişinin cüssesi ve yağ oranı da soğuma zamanına etkildir.

<bkz: rigor mortis>
<bkz: livor mortis>
<bkz: putrifikasyon>
<bkz: saponifikasyon>
<bkz: mumifikasyon>
<bkz: maserasyon>

   dua   01.01.2008 12:56 ~ 13:17
   #796673
 
reklamı kapat

yazdır