altinyayla

1.

coğrafi konum : altınyayla'nın kuzeybatısında şarkışla, kuzeydoğu-sunda ulaş ve sivas güney doğusunda kangal, (güneybatısında (kayseri) pınarbaşı ile çevrili bulunmaktadır. iç anadolu bölgesinin sahip olduğu karasal iklim hüküm sürmektedir. arazinin %70'i yayla %30'u dağlıktır. ilçenin (çizildi) güneybatısında kara tonus dağı, kuzeyinde tonus ovası, güneyinde incecik ve mergesen yaylası, güneydoğusunda ibicek yaylası, doğusunda yücekaya yaylası mevcuttur.

ilçemizde altınyayla göleti, deliilyas göleti güzeloğlan göleti, doğupınar göleti bulunmaktadır. ayrıca (şahlı) doğupanır köyüne gazibey barajı ve deliilyas barajı yapımı inşaatları sürmektedir. belirtilen göletler sayesinde tarım arazileri sulanmakta ve sulu tarıma geçilmiş bulunmaktadır. ilçe nüfusunun 1990 yılı nüfus sayımında 3100 kişi olduğu saptanmıştır. ilçe halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

ilçenin tarihçesi : eski adı tonus olan altınyayla tarihinin ilk çağlarında başka bir deyişle 600 yıl önce anadolu'da hakimiyet kuran mezopotamya - hitit - roma - bizans · selçuklu ve osmanlı medeniyetlerinin yerleşim yeri olduğu m.ö. 550 yıllarında persler'in hakimiyetine girdiği rivayet edilmektedir. hitit hakimiyetinin m.ö. 1200 yıllarında balkanlar üzerinden gelen erigyalılar tarafından ortadan kaldırılması ile tonus frigyalılar hakimiyetine girmiştir. frigya’nın yıkılması üzerine bu devletin yerine kurulan lidyalılar devrinde devrin kudretli komutanı giges mezopotamya ve iran ticaretini ege denizine bağlayabilmek için yaptırdığı meşhur kral yolunun tonus'un (altınyayla) güneyinden geçtiği gezilip incelendiğinde görülen kalıntılardan anlaşılmaktadır. kral yolu efes-sart-uşak-gordiyon-ankara-çorum-mecitözü-tokat-zile-sivas-tonus-malatya-harput-diyarbakır-ninova-erbil-suda yöreler-inden geçmektedir.

daha sonra pontus ve roma egemenliğine girdiği 1071 yılında malazgirt zaferinden sonra selçukluların egemenliğine girdiği,1347 yılında şarkışla ile birlikte ilhanlılarca işgal edildiği m.s.1408 yılında osmanlı devleti yönetimine katıldığı bilinmektedir. osmanlı imparatorluğu zamanında 1882 yılında sivas vilayeti 4 sancak 26 kaza ve 247 nahiyeden meydana gelmektedir. bulardan merkez sancağı sivas, aziziye (pınarbaşı), koçgiri (zara), divriği, hafik, gürün, darende, yıldızeli ve tonus beylerbeyliğine bağlı bir sancak olarak teşkilatlanan tonus (altınyayla) önemli bir konak yeri olmuştur.

1873 yılında ilçe olarak teşkilatlanan şarkışla’nın önceleri tonus adıyla kurulduğu görülmektedir. şarkışla ilçe teşkilatından sonra tonus nahiye olarak hizmet vermiştir. yurt düzeyinde 1972 yılında yapılan ad değişikliği ile (çizildi) tonus (altınyayla) olarak adlandırılmıştır.

1972 yılında belediyelik olmuş, 20 mayıs 1990 tarih ve 20523 sayılı resmi gazete'de yayınlanan bakanlar kurulu kararıyla ilçe statüsüne kavuşturulmuştur. 09.09.1990 tarihinde a.. faruk keleş'in ilk kaymakam olarak atanması üzerine ilçelik faaliyetine fiilen başlamıştır.

altınyayla ilçesi aydın mahallesi, rıfat özden mahallesi ve şafak mahallesi olarak üç mahalleye ayrılmış olup, ayrıca şafak mahallesine bağlı olan aşağı ibicek ve yücekaya mezraları mevcuttur. altınyayla'ya bağlı olan toplam birisi kasaba (deliilyas) yirmi köy bulunmaktadır.

tarihi değerleri : altınyayla camii:1895 yılında mahmut, müştak ve salman ustalar tarafından yapılmıştır. camiyi yaptıran ise tonuslu ahmet ağadır. bu bilgilere ait kitabeler cami içerisindeki direklerde yazılıdır. ahşap işçiliği mükemmel olan camii, kare planlıdır. tavan ve direklerde kök boya ile kalem işleri yapılmıştır. ilçe çevresinde kale kalıntıları ve höyükler bulunmaktadır.

   summerboy   08.02.2007 13:42
   #208943
2.

köyleri;

<bkz: başören>
<bkz: başyayla>
<bkz: doğupınar>
<bkz: gümüşdiğin>
<bkz: güzeloğlan>
<bkz: harmandalı>
<bkz: kızılhüyük>
<bkz: kürkçüyurt>
<bkz: mutubey>
<bkz: paşaköy>
<bkz: serinyayla>
<bkz: tahtyurt>
<bkz: taşlıhüyük>
<bkz: yassıpınar>

   gooky   01.08.2009 21:37
   #1518367
3.

kahramanmaraş ilinin, andırın ilçesine bağlı bir köy.

   gooky   21.08.2009 19:26
   #1551280
 
reklamı kapat

yazdır