amfibyumlar

1.

(amphibia), iki yaşayışlılar veya iki yaşamlılar olarak da bilnir, amniyotic yumurtaya sahip olmayan bütün tetrapodları (yani dört bacaklı omurgalıları) içeren bir grup hayvana verilen isimdir. iki yaşayışlılar, ektotermik yani soğuk kanlıdır ve yaşamlarının bir kısmını karada bir kısmını suda geçirdikleri için iki yaşayışlı ismini almışlardır. amfibia kelimesi yunanca αμφις "her ikisi" ve βιος "yaşam" kelimelerinden gelmektedir. günümüzde yaşayan 6,022 adet,iki yaşayışlı türü olduğu bilinmektedir. iki yaşayışlıları ve sürüngenleri inceleyen bilim dalına herpetoloji denir.

gerek anatomi gerekse fizyolojik açıdan balıklarla, sürüngen arasında bir özellik gösteren amphibia sınıfı, omurgalıların su dışında yaşayan ilk grubunu oluşturmaktadır. devonien'in sonlarına doğru meydana gelen kuraklık nedeniyle, akciğerli balıkların bazı populasyonları yaşadıkları ortamlardan çıkarak karadan diğer sulara geçmişlerdir. daha sonrada tüm suların kurumasıyla zamanlarının büyük bir bölümünü karalarda geçirmeye başlamışlardır. böylece amfibyumların balıkların en evrim geçirmiş olan teleostei grubu yerine en ilkel olan dipnoi den meydana gelmesi ilginç bir evrimsel olaydır. omurgalılar su yaşamından kara yaşamına geçerken, birçok değişiklikler meydana gelmiştir.

   exnihilo   01.01.2007 08:33
   #163896
2.

<bkz: iki yaşamlılar>

   erayk   13.11.2009 15:45
   #1733557
 
reklamı kapat

yazdır