amt

1.

dış ticarette miktarın uluslararası kısaltması.

   nartallo   25.03.2009 13:39
   #1273325
2.

<bkz: audio magnetotelluric>

belli frekansların* üzerindeki olayları inceleyen manyetotellurik yöntem.

   geophysicist   19.02.2010 18:01
   #1948870
3.

almanca, devlet dairesi.

   cemkirik limon dilimi   19.02.2010 18:04
   #1948874
 
reklamı kapat

yazdır