anglo sakson

1.

beyaz irka mensup insan topluluguna ait bir terimdir.avrupa kokenli insanlari ifade eder.

   helesur   04.04.2006 18:09
   #2086
2.

germen kavimlerinden anglar, sakslar ve jutlar'a verilen isimdir. bu milletler bu günkü ingiliz milletinin çekirdeğini meydana getirmişlerdir.

5. ve 6. yüzyıldan beri almanya'dan göç ederek britanya adalarının çeşitli bölgelerine yerleşmişler ve ayrı ayrı krallıklar kurmuşlardır. bun krallıklar kent, sussex, wessex, east, anglia, mercia ve northumtna olmak üzere 7 tanedir. sonunda wessex kralı egbert (802-839) diğerlerini hakimiyeti altına alarak birliği sağlamıştır.

wessex'lerin kurduğu bu hükümetin esası germen örf ve adetlerine dayanmakta, halk; asilzadeler, hür çiftçiler, yarı hür olanlar ve kölelerden meydana gelmekteydi. daha sonra aristokrat bir zümre gelişerek hakimiyeti ele geçirmiştir.

anglo-saksonlar önceleri putperestken daha sonra hristiyanlığı kabul etmişlerdir.

anglo-saksonlar iskandinavya'dan gelen vikinglerle savaşmışlar, bunları yenerek siyasi bütünlüklerini korumuşlardır. bu bütünlük norman prensi ı. william tarafından (1066) adaların istilasıyla son bulmuştur. anglo-saksonlar ingilizlerin dil, edebiyat, hukuk ve çeşitli adetlerine tesir etmiştir.

   exnihilo   01.01.2007 10:11
   #164014
 
reklamı kapat

yazdır