ankh

1.

“t” harfinin üzerine oturtulmuş küçük bir daireden ibaret olup, en yaygın eski mısır sembolüdür. isis misterleri inisiyasyonunda kullanılan bu sembole birçok mısır ilahının elinde rastlanmakla birlikte, en çok isis’in elinde rastlanır. sembole “kulplu haç” (crux ansata) da denilir. sembolün dairenin altında kalan, tau adıyla bilinen “t “ kısmı maya, inka, hindu, çin ve kalde yazıtlarında rastlanan, birçok alfabede kullanılan bir harftir.

sözcük anlamı “yaşam” olan ankh işaretinin simgelediği 12 anlamdan 4’ü şöyle açıklanır:

* ankh sembolü genel anlamıyla ya da semavi ve dünyevi alem arasındaki irtibata ilişkin anlamıyla kullanıldığında, daire semavi yönetim’i “t”nin yatay çizgisi olan kol yeryüzü ile semavi alemi ayıran sınırı simgeler; sütun sembolizmini içeren aşağı inen kol ise iki alem arasındaki, iki yönlü her türlü irtibat ve iletişimi temsil eder.
* sembol inisiyenin alnının ortasında, iki gözünün arasında, yani üçüncü göz hizasında tutulduğunda, misterlere inisiye olmuş bulunmayı ve sırrı gizli tutmayı simgeler. bu, arkan denilen sırlara açılan kapıları inisiye olmayanlara kapatan anahtardır. yani bu, öte-alemin tülünü aralamış, durugörü gibi psişik yeteneklere sahip olmuş ve görünmez hiyerarşi ile vizyon veya sezgi yoluyla temasa geçmiş inisiyenin sırları kimseye açıklamaması gerektiği anlamına gelir.
* ankh sembolünün kulpundan tutulan bir anahtar olarak kullanıldığı sembolizmlerde ise, bu anahtar, onu taşıyan kişinin isis gizlemleri (misterleri) inisiyasyonundan geçmiş biri olduğunu simgeler. o kimsenin göğün kapısının anahtarına sahip oluşu isis ve osiris’le temsil edilen semavi vazife organizasyonunda, artık şuurlu olarak hizmet edebilecek bir duruma gelmiş olmasını ifade eder.
* mumyaların üzerine konulan ankh sembolü, mumyalananın, ilahlara benzer duruma gelene kadar doğum-ölüm süreçlerinden (reenkarnasyon) defalarca geçeceğini simgeler.

sembol, haç kısmından tutulması, isis’in elinde olması gibi farklı bağlamlarda daha farklı anlamlarda kullanılmaktadır.

   exnihilo   31.12.2006 08:07
   #162514
2.

eski mısırda bir rivayete göre ölümsüzlük,diğer bir rivayete göre cennetin anahtarıdır bende kolyesi ve küpesi vardır.her görenin "sen hristiyan mısın?"*diye tepki gösterdiği sembol.

   black countess   13.02.2007 20:53 ~ 01.06.2007 00:53
   #216659
 
reklamı kapat

yazdır