aruz vezni

1.

divan edebiyatı ve tanzimat dönemi türk edebiyatı şiirlerinde hecelerin uzunluk ve kısalığına göre gruplandırılmasıyla meydana gelen şiir ölçüsü.

   hastadam   02.03.2007 19:33
   #245224
2.

divan şiirinde ahengi oluşturan vezne, aruz vezni denir.imam halil adlı bir dilci tarafından sistemleştirilen aruzun, develerin yürüyüşünden,demircilerin sistematik çekiç vuruşundan veya çamaşırcı kadınların tokmak seslerinden çıktığı görüşleri vardır.

   ederleziavela   02.03.2007 19:36
   #245230
3.

istiklâl marşı'nın da yazıldığı şiir ölçüsü.

   raspara   28.04.2010 20:08
   #2043381
4.

bir dönem arap edebiyatına özenti sonucu türk edebiyatında da örnekleri görülen ama hiçbir zaman hece ölçüsünün yerini tutamayacak olan ölçü.

   in neverland   28.04.2010 20:37 ~ 21.05.2010 20:10
   #2043422
5.

arap edebiyatının şiir ölçüsüdür. hecelerin uzunluk ve kısalıklarına dayanır. çeşitli kalıpları vardır. öğrenmesi birazcık zor öğrendikten sonra ise şiirde kalıplarını bulmak zevklidir.

   fihi mafih   20.02.2011 21:09
   #2306035
 
reklamı kapat

yazdır