arykanda

1.

konum:
arykanda, antalya ile finike-elmalı yolu üzerinde yaşgöz çayının (başgöz çayı) doğusundaki bey dağı’nın güney-batı yamacındadır.

tarih:
m.ö. vı.yy.dan itibaren kentin tarihini bilmekteyiz. kent, önce pers egemenliğinin altına girmiş ve m.ö.5.yy.da perslerin sağladığı olanaklarla zenginleşmeye başlamıştır. bu dönemde yaşamış olan pindaros burada bir helios kutsal alanından bahsetse de, kazıları yürüten prof. dr. cevdet bayburtluoğlu bu döneme ait buluntuların çok seyrek olduğunu ifade etmektedir. daha sonrada m.ö. 333’ de büyük iskender kenti özgürlüğe kavuşturmuştur.

kent, büyük iskenderin ölümünden sonra önce ptolemaiosların, onu takiben de seleukosların eline geçmiş. apameia antlaşması ile rodos perea’sına bağlanan kent, m.ö. 2.yy.da likya birliği'nin üyesi olmuş ve kendi adına sikke bastırmıştır. m.s. 43’de roma imparatoru claudius zamanında, roma'ya bağlanmış ve bu devirde kent son derece gelişmiştir. volkanik bir bölgede olan bu kent, tarihte bildiğimiz m.s.141 depreminden büyük zarar görmüştür. devrin zenginlerinden opramoas’ın depremden zarar gören kente 10.000 dinar yardım yaptığı bulunan bir kitabede yazmaktadır.

daha sonra ağustos 240 depreminde yine bir yıkıma uğramıştır. bu depremden sonra kent yaralarını kolay saramamış ve fakirleşmeye başlamıştır. hatta imparator maximianus ve diocletianus arykanda için bazı vergi indirimlerinde bile bulunmuşlardır. bizans döneminde ise kent orykanda ve akalanda adı ile anılmaya başlamış ve myra metropolitliği'ne bağlı bir piskoposluk merkezi olmuştur. bu devirde yerleşim bazilika çevresi ile nal tepesinde ve büyük hamam’ın olduğu sahada yoğunluk kazanmıştır. hatta, hâlâ pagan inancını taşıyanlar ile hıristiyanlar kenti kendi aralarında böldüklerini, kiliselerin tamamının bir bölgede toplandığından anlamaktayız.

görülmeye değer:
dik teraslar üzerine kurulmuş olan bu kentin en önemli kalıntıları arasında alt teras üzerindeki gymnasium ve hamam ile yukarı terastaki tiyatro, odeon, stadion, agora ve küçük hamam gelmektedir. ayrıca akropol’de traian ve helios tapınakları ile sebasteion (kutsal ev), nal tepedeki bazilika, doğu nekropolündeki nekropol kilisesi de önemli kalıntılardır.

*

   kain   12.09.2007 12:52
   #664830
 
reklamı kapat

yazdır