asklepios

1.

sağlık ve ilaç tanrısı. apollon'nun oğludur.

   k   19.11.2006 14:57
   #112990
2.

sağlık ve hekimlik tanrısı. apollon'un oğludur. asklepios'un tapınaklarına asklepion denir. bunlar aynı zamanda ilkçağın hastaneleridir. asklepios'un yılanlarla sarılmış asası bugün de hekimliğin simgesidir.

   resul balay olmak   16.01.2007 23:56
   #183790
3.

tanrılara karşı gelip, ölüm döşeğindeki hastaları iyileştirdiği için, ölüleri hayata döndürdüğü için zeus üzerine şimşek gönderilerek öldürüldü.
ölürken elinde tuttugu küçük parsomende bir ilaçın formulu varmış. asklepios olunce yere düşmüş bu formul ve düştüğü yerde sarımsak yetişmiş.

   nympheum   27.02.2007 10:52
   #239076
4.

hipokratın amcası olan uyduruk tanrı.

   sith   27.02.2007 10:55
   #239080
5.

asklepios, (asclepius) (yunanca Ἀσκληπιός, latince aesculapius) yunan mitolojisi'nde sağlık tanrısı.

yılanlı asası ile yunan söylencelerinde apollon’un oğlu olarak geçer. buna göre; teselya kralı’nın kızı koronis tanrı apollon ile sevişir ve ondan gebe kalır. ne var ki, tanrının çocuğunu karnında taşırken arkadya’dan gelen bir yabancıyı da yatağına alır. bu haberi tanrıya kutsal kuşu verir. koronis korkunç bir cezaya çarptırılır. bir odun yığınının üzerinde diri diri yanacaktır. kadın alevler üzernde can vermek üzeredir ki; apollon çocuğunu koronis’in karnından alır. çocuğun büyümesi için at adam kheiron’a verir. bu olay hekim-tanrının son anda kurtarıcı olarak yetişmesinin simgesidir. asklepios’a hekimlik sanatını öğreten kheiron doğanın içinde yaşayan, doğanın sırrına ermiş bir varlıktır. sağlığın kaynağı da doğada olduğuna göre; kheiron’un açık havada, güneşin altında şifalı otlardan ve sulardan yararlanma yollarını bilmesi de gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. asklepios böylece usta bir hekim olarak yetişir, hekimliğin ve cerrahlığın tüm bilgilerini edinir. daha öteye giderek, ölüleri bile diriltmeye çalışır. bunun sırrını efsane şöyle açıklar: tanrıça athena, gorgo canavarı öldüğü zaman bedeninden akan kanı toplamış ve asklepios’a vermiştir. gorgo’nun sağ tarafındaki damarlarda zehirli, sol tarafındaki damarlarda şifalı kan varmış. asklepios bu şifalı kanla ölüleri diriltme yoluna gitmiş. öte yandan zeus doğal düzeni bozduğuna inandığı bu hekim-tanrının aşırı gücünden kuşku duymaya başlamış ve onu cezalandırmak için üzerine bir yıldırım salarak öldürmüş. apollon da, zeus’a yıldırımları bağışlayan kykloplar’ı öldürerek, oğlunun öcünü almış.

   hicbisee   23.10.2007 23:33
   #688307
 
reklamı kapat

yazdır