ataturk un hilafet hakkindaki sozleri

1.

« hilâfeti muhafaza edeceğiz. şu şartla ki, büyük millet meclisi ve millet, hilâfetin dayanacağı bir mesnet ve kuvvet olacaktır. »

02. 11. 1922, bursa, le petit parisien muhabirine demeç.

« … esasen bu mesele yalnız türkiye’ye ait olmayıp bütün islâm alemini ilgilendiren bir meseledir. »

02. 11. 1922, bursa, le petit parisien muhabirine demeç.


«bütün islâm aleminin gerçek kurtuluşuna kadar varlığını korumayı görev bildiğimiz hilâfet makamı türkiye devleti’nin ne istiklâli, ne id****i ve ne de hakimiyeti ile zıtlık teşkil etmez. bu makam ve bu makamda oturan kişinin varlığı, sebebiyet verilmedikçe sakıncaların kaynağı olarak düşünülemez. fakat şurası kesinlikte bilinmelidir ki, herhangi bir makam ve şahıs tarafından bu sakınca doğurulduğu gün orada teori biter, pratik ve uygulama başlar. »

18. 01. 1923, izmit halkı ile konuşma.

« … bu makamı türkiye milletinin hakimiyetini ihlâl edecek bir makam diye anlamak doğru değildir. bugün halife olan kişinin bizim ile beraber aynı gerçekleri takdir buyurduğunu zannederim. ancak bir sakınca ortaya çıkarsa yalnız bu makama atfetmek lazım gelmez. bunu yapmak için her şeyden önce, fikirlerini şeriat görünümüne sokan bazı cahiller, menfaatperestler ve dalkavuklar ortaya çıkabilir. bunların yapacağı telkinleri ve mahiyetini evvelden tanıyıp ona göre gerekli hazırlığı yapmak her ferdin ve milletin görevidir… »

18. 01. 1923, izmit halkı ile konuşma.

« … bütün islâm milletleri üzerinde yüce ruhî görevini ifa eden halife fikri, gerçeklerden değil, kitaplardan çıkmış bir fikirdir… »

29. 10. 1923, fransız muhabiri maurice pernot’ya demeç.

« … tarihimizin en mesut devresi hükümdarlarımızın halife olmadıkları zamandır. bir türk padişahı, her nasılsa hilafeti kendine maletmek için nüfuzunu, itiyadını, servetini kullandı. bu sırf bir tesadüf eseridir. peygamberimiz öğrencilerine dünya milletlerine islâmiyeti kabul ettirmelerini emretti, bu milletlerin hükûmeti başına geçmelerini emretmedi. peygamberin zihninden asla böyle bir fikir geçmemiştır. hilafet demek, idare, hükûmet demektir. hakikaten vazifesini yapmak, bütün müslüman milletlerini idare etmek isteyen bir halife, buna nasıl muvaffak olur? itiraf ederim ki, bu koşullar içinde beni halife tayin etseler, derhal istifamı verirdim. »


29. 10. 1923, fransız muhabiri maurice pernot’ya demeç.


« hilafetle beraber türkiye’de mevcut olan ortodoks ve ermeni kiliseleri, patrikhaneleri ve musevi hahamhanelerinin ortadan kaldırılması lazımdır. hilafet ve bu muhtelif patrikhaneler asırlardan beri ruhani yetkilerinin sınırları dışında çok büyük ayrıcalıklar aldılar. halkın anlayışına dayanarak bahşedilen hukuk dışı ayrıcalıklar ile cumhuriyet id****inin uygulanması mümkün değildir… »

04. 05. 1924, new york herald tribune muhabirine demeç.


« hilâfet, geçmişin bir rüyası olup, zamanımız da varlık nedeni yoktu… »

25. 11. 1924, matin gazetesi yazarı madam titaniya’ya demeç.

   l for lafmacun   23.04.2009 00:38
   #1332321
 
reklamı kapat

yazdır