ataturk un milli mucadele hakkindaki sozleri

1.

millî terbiye

« .. ben burada yalnız yeni türk cumhuriyetinin yeni nesle vereceği terbiyenin millî terbiye olduğunu kesinlikle ifade ettikten sonra… »

22.09.1924, samsun öğretmenleriyle konuşma.

millî teşkilât
(teşkilât-ı milliye)

(teşkilâtı milliye ne zaman başladı? sorusuna cevabı.)

« mütarekeden hemen sonra ve vatanın her tarafında hemen aynı zamanda »

13.10.1919, tasvir-î efkâr gazetesi başmuhabiri velit
ebüzziya’nın telgrafına cevap.

(asıl amacı nedir? sorusuna cevabı.)

« asıl amaç vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlamaktır.»

13.10.1919, tasvir-î efkâr gazetesi başmuhabiri velit
ebüzziya’nın telgrafına cevap.

millî ülkü

« … milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu sürekli olarak ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür. »

29.10.1933, ankara, 10. yıl nutku.

milliyetçilik

« gerçi bize milliyetçi derler. fakat biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle birlikte çalışan bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. onların bütün milliyetlerinin gereklerini tanırız. bizim milliyetçiliğimiz herhalde bencil ve mağrurane bir milliyetçilik değildir… »

15.08.1920, tbmm.


« bilelim ki millî benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır.»

(1923)


millî hareket
(harekât-ı millîye)

« bu hareket milletin bir arzusudur. hattâ bir ihtiyacıdır. bu arzu ve ihtiyacı doğuran şeyde şahıslar değil, bizzat olaylardır. devletin birlik ve bağımsızlığını tehdit eden meşru olmayan bir takım ihtirasat, topraklarımıza, hiçbir hakka dayanmaksızın gerçekleşen saldırılar, tehlike karşısında millete birleşmek gereğini duyurmuştur. böyle bir harekete macera demek, bu hareketi takdir edenleri maceraperestikle adlandırmak gafillik, garazlık değil midir ?… »

24/25.10.1919, amasya, tasvir-î efkâr muhabiri ruşen
eşref ile mülâkat.

millî kültür

« milli kültürün her çığırda açılarak yükselmesini türk cumhuriyeti’nin temel dileği olarak temin edeceğiz. »

1.11.1932, tbmm, 4. dönem 2. toplanma yılını
açarken.


« … yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. millî kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. »

29.10.1933, ankara, 10. yıl söylevi.


« … bir milletin kültür seviyesi, üç sahada; devlet, fikir ve ekonomi sahalarındaki faaliyet ve başarı neticelerinin kazancıyla ölçülür. »

01.11.1937,t.b.m.m. 5.dönem, 3.toplanma yılını
açarken.

millî mücadele

« millî mücadeleyi yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir, milletin evlâtlarıdır. millet analarıyla, babalarıyla, bacılarıyla mücadeleyi kendisine ülkü edindi. …millî mücadele de şahsi hırs değil, millî ideal, millî onur gerçek sebep olmuştur… »

14.101925, izmir kız öğretmen okulunda bir konuşma.


« bir milletin ruhu zapt olunmadıkça, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça o millete hâkim olmanın imkânı yoktur. halbuki asırların yarattığı millî bir ruha, kuvvetli ve daimî bir millî iradeye hiçbir kuvvet karşı koyamaz.

1.09.1924.

« millî mücadelede şahsi hırs değil, millî ideal, millî onur asıl etken olmuştur. »

(1925)

« milletin varlığını devam ettirmek için fertleri arasında düşündüğü müşterek bağ, asırlardan beri gelen şekil ve mahiyetini değiştirmiş, yani millet, dini ve mezhebî bağlar yerine, türk milliyeti bağı ile fertlerini toplamıştır. »

1925, ankara hukuk mektebini açarken.

« biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve türk milliyetçisiyiz. cumhuriyetimizin dayanağı türk topluluğudur. bu topluluğun fertleri ne kadar türk kültürüyle dolu olursa o topluluğa dayanan cumhuriyet de kuvvetli olur. »

26.04.1926, türk ocakları delegelerine.


« milli ülküye tam bir iman ve onun gereklerini tereddütsüz yerine getirmenin neticesi elbette başarıdır. »
(1931)« seneler geçtikçe, millî ideal verimleri, güvenle çalışmada, ilerleme hevesinde, millî birlik ve millî irade şeklinde, daha iyi gözlere çarpmaktadır. bu, bizim için çok önemlidir ; çünkü biz, esasen millî varlığımızın temelini, millî şuurda ve millî birlikte görmekteyiz. »


(1936)

   l for lafmacun   23.04.2009 00:50
   #1332381
 
reklamı kapat

yazdır