atex direktifleri

1.

2003 yılından itibaren avrupa topluluğu'nda uygulanması zorunlu hale getirilen, patlayıcı ortamları, patlayıcı ortamlarda kullanılabilecek ekipmanları ve özelliklerini, alınması gereken önlemleri tanımlayan, açıklayan ve sınıflandıran direktiflerdir.

94/9/ec sayılı direktif potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarımlanan ekipmanlar ve koruyucu sistemlerle ilgili hükümler getirmektedir. bu ekipman ve sistemler özellikle yanıcı sıvılar ve gazların kullanıldığı maden ve endüstrilerde söz konusu olmaktadır.

bu direktifin kapsamına giren bütün ürünler cihazların güvenli çalışması için gerekli olan ve bu direktifte belirtilen temel sağlık ve emniyet gereklerini karşılamak zorundadır.

atex direktifleri 1 temmuz 2003 ten itibaren uygulanmaya konulmuştur. atex, fransızca “atmosphéres explosives” in ilk hecelerinin birleşiminden oluşmuş bir kelimedir. yaygın ab standartları ile üye ülkelerin kendi standartlarının birleştirilerek ve ihtiyaç duyulan patlayıcı ortam güvenliği ile ilgili konular eklenerek oluşturulmuştur.

<bkz: yaşasın copy-paste> www.hidrolikpnomatik.com

   ugokhan   12.01.2007 08:50 ~ 08:51
   #178037
 
reklamı kapat

yazdır