avratpazari

1.

avratpazarı isminin nerden geldiği hâlâ tartışma konusudur. bir zamanlar burada yer alan esir pazarından dolayı böyle adlandırıldığı rivayet edilmekle birlikte yaygın olarak kabul gören rivayet, burada bulunan pazardaki satıcıların hepsi kadın olduğu için bu ismi aldığıdır.
anadolu’da çok yaygın olan üreticiden tüketiciye aracısız satış, istanbul’un çok yerinde uygulanmaktaydı. iskele kenarlarına yakın olan yerlerde kurulan satıcıları ve alıcıları erkek olan pazarların yanında sadece kadınlar için kurulan pazarlar da bulunmaktaydı. bu pazarlara anadolu’da avratpazarı dendiği gibi istanbul’da da böyle adlandırılıyordu. avratpazarı’ndaki dükkanlardan günümüze kadar ulaşabileni sadece iki tanedir. bu dükkanlar da kemerli olarak agora tarzında inşa edilmişlerdir.

türkolog nedret işli’nin yazdığına göre; 1972 yılında haseki semti hakkında bir eser yazan doktor nimet taşkıran bu dükkanların dördünün önceden yıkılmış olduğunu 17 tanesinin ise mevcut olduğunu yazmaktadır. dükkanların bitiminde karşı sırada, bıyıklı hüsrev camii ve çeşmesi, onun da karşısında “seyyid” ya da “seydi baba tekkesi” bulunmaktaydı. bu yapılar çevresinde yer alan fatih sultan mehmed vakfına dahil, bizans döneminden kalma olduğu sanılan “haseki bostan hamamı” semtin en eski tarihi yapısıdır. hamamın karşısında hekimoğlu ali paşa ilkokulu ile uçuruk tekkesi arsası ve mezarlığı geniş bir yer tutar. haseki semtinin molla gürani’ye, şimdilerdeki kullanımıyla fındıkzade’ye doğru olan kesimi geçmişteki fatih yangını sebebiyle geçmişini büyük oranda yitirmiştir. “şeyh taha efendi tekkesi” ve “nevbahar camii” arsaları ise bugün çeşitli yapılarla işgal edilmiş durumdadır

*

   zibidigibi   24.10.2006 02:14
   #87438
 
reklamı kapat

yazdır