b kan grubu

1.

ırkların karışması, yeni topraklar ve yabancı iklimlerle karşı karşıya kalan ilk b gruplarının yaşamlarını sürdürebilmek için uyumlu ve yaratıcı olmaları gerekiyordu.
b grupları yerleşik a grupları kadar düzenli ve uyumlu bir konfora gereksinim duymazken o grularından da daha az kararlılık sahibidirler. bu özellikler b gruplarının her hücresinde mevcuttur. biyolojik olarak b gruplar diğer gruplardan daha uyumludur. ritimli mizaç özelliğine sahiptir. davranışlarında akılcı, sistemli, düzenli ve iradelidir. başkalarının tepki ve eğilimlerini dikkate almaksızın, kendi düşünce ve kararları doğrultusunda ilerler. onu bir demiryolu üzerinde giden, önüne çıkan engelleri ezen veya birlikte sürükleyen bir lokamotife benzetebiliriz.

çevrelerine egemen olmak ve yönetmek isterler. gözüpek, inatçı, otoriter ve serttirler. mantık ve irade, onlarda daima duygulardan daha önce gelir. bu mizaca sahip bulunanların tipi, asker, uzman ve danışmandır.
bir çok yönüyle b grupları bütün olası seçeneklerin en iyisine sahiptirler. a gruplarının zihinsel ve duygusal olarak uyarılmış edimlerinin yanı sıra o gruplarının saldırgan ve keskin fiziksel tepkilerine ait öğeleri de içlerinde barındırırlar.
b gruplarının farklı kişiliklerle daha kolay ilişkiye girebilmelerinin nedeni, genetik doğaları gereği daha uyumlu olmalarındandı r. çünkü kendilerini rekabet ve savaşlara karşı daha az eğilimli hissederler. onlar diğerlerinin bakış açısından da bakabilirler. empati yetenekleri vardır.

   alon so good   23.12.2008 22:04
   #1133460
2.

dunyadaki dagilimi;
b rh pozitif her 100 kişiden 8´i
b rh negatif her 100 kişiden 1´i.

   alon so good   23.12.2008 22:20
   #1133483
 
reklamı kapat

yazdır