baas

1.

arnavutça kuru fasulye yemeği.
büyük bir çömlekte pişirilir. gerçekten kuru olur. hatta üstünde ince bir kaymak tabakası bile oluşur.
tabi çömleğin ortasında büyük acı bir biber şart. kuru fasulyenin içine katkı olarak pastırma, et vesair hiçbir şey konmaz. konarsa kuru fasulye yemeği olmaz. arnavut olanın sevmemesi gibi bir ihtimal olmaz. sevmeyen kolpadır zaten.

ha bir de şöyle bir modeli var:

<bkz: baas pilav doya doya>

   ramiz   05.10.2008 20:07 ~ 20:08
   #1048516
2.

1947’da şam’da rum-ortodoks mişel eflak ve sünni müslüman salah el din bitar tarafından kurulan parti.

(arapça: hizb el baas el arabi el iştiraki) arap sosyalist yeniden diriliş partisi anlamına gelir. önce suriye’de kurulan parti’nin bir kolu sonradan ırak’ta da kurulmuştur. birlik, hürriyet ve sosyalizm ilkeleri üzerine kurulan parti, marksizm, 19. yüzyıl alman milliyetçiliği ve geleneksel arap milliyetçiliğinin karışımı niteliğindeki bir ideolojiyle laik bir yaklaşım içindeydi ve gelişmesini suriye’de 1965, 1966, 1970 ve ırak’ta 1979’daki çeşitli düzenlemelerle sürdürdü. süreç içinde lübnan, ürdün, güney yemen ve libya’da da örgütlendi. mişel eflak sonradan suriye’den kaçıp “sığındığı” ırak’ta 1989’a kadar partinin başkan yardımcılığı görevini sürdürdü. suriye’de parti nusayriler’in askeri gücüne dayanarak iktidarını sürdürürken, ırak’ta da zaman içinde ağırlıklı olarak tikrit kökenli sünni bir aşiret ve bunun mensubu saddam hüseyin’le gelişme gösterdi. parti halen suriye’de hafız esad’ın oğlu beşşar esad’ın başkanlığında varlığını “görece” korurken, 2003’de amerikan güçlerince iktidardan indirilerek 2006’nın son günü idam edilen saddam hüseyin’den sonra ırak’ta şimdilik yer altından, faaliyetlerine partinin eski başkan yardımcısı ve amerikalılarca aranan izzet ibrahim el dürri başkanlığında devam etmektedir.

suriye’de kurulan, yine suriye ve ırak’ta darbelerle iktidara gelen ve çeşitli arap ülkelerinde taraftar kazanarak güç kazanmış olan baas partisi uzun bir tarihsel sürecin ürünüydü. 1920’lerin sonunda marksist fikirlerle tanışan mişel eflak, eğitim gördüğü fransa’da önceleri yakınlık duymuş olduğu fransız komünist partisi’nden, partinin ve stalin’in yanlışları yüzünden uzaklaşmıştı. kurucuları olan salah el din bitar ve mişel eflak sovyetler birliği’nin enternasyonal karakterden uzaklaşıp ulusal bir çizgiye geçmesi üzerine 1952’den sonra arap sosyalist baas partisi ismini alarak, temelde arap toplumunun çeşitli ve geniş kesimlerine hitap eden bir hareket oluşturdular. ideolojileri, pan-arabizm’in (arap birliği) sosyalist yaklaşımla ve temelde arap burjuvazisi’nin işçi sınıfı ile bir çatışması olmadığı fikriyatıyla geniş kitleleri kucaklaması şeklindeydi. parti, bu bağlamda ve süreç içinde yol almaya başladığı ülkelerde milli burjuvazinin uluslararası emperyalizmle mücadelesini hedeflerken mısır’da da cemal abdül nasır ile arap milliyetçiliği güç kazanmaya başlamıştı. ancak farklı ülkelerde süreç içinde iktidara gelen değişik eğilimli kişilerin fikri yapısı baas partisi’nin ideolojisinde sapmalar oluşturdu. 1963’de parti suriye’de bir süre sola iyice saparak, “sosyalist planlama” ve “işçi sınıfının üretimde demokratik denetimi” gibi hususları ön plana aldı. buna karşı, ırak’ta yönetimi ele geçirmiş olan subaylar ise sağa doğru bir yaklaşım sergileyerek, suriye’deki solculardan etkilenen ırak’lı solcuları ülkeden kacmaya zorladılar. işte ırak’ın son baas’çı devlet başkanı saddam hüseyin’in sahneye çıkması ve yükselişi de ırak baas partisi’nin 1963’deki geçirdiği bu değişimle başladı.

*

   king of the tawn   08.03.2009 09:44
   #1237622
 
reklamı kapat

yazdır