bab i ali

1.

osmanlıca da yüce kapı anlamında kullanılmaktadır.

   gribal   11.05.2007 09:39
   #387016
2.

seksenli yıllara kadar bir çok gazete ve derginin merkezlerinin bulunduğu semt.

   ugokhan   11.05.2007 09:43
   #387020
3.

osmanlılarda sadaret (başbakanlık),dahiliye ve hariciye (içişleri ve dışişleri bakanlığı) ve şurayı devlet (danıştay) dairelerinin bulunduğu bina.

   prefactus   01.08.2007 21:37
   #585379
4.

topkapı sarayına yakınlığı sebebiyle vezirlerin ve sadrazamların oturduğu bir mekanmış eskiden. yeri tam olarak cağaloğlu - sultanahmet civarındadır.

   ugokhan   01.08.2007 21:41
   #585384
5.

<bkz: cibali>*

   wunderbar   01.08.2007 21:42 ~ 21:42
   #585386
6.

<bkz: bab i ali baskını>

   muselem   01.08.2007 21:43
   #585389
7.

sultan ıı. mahmut'a kadar "babısafi" denilen yer. konak sadrazam derviş paşa'ya verilmiş, onun ölümünden sonra sadrazamların oturdukları bina olmuştur. yeniçeriliğin kaldırılmasıyla resmi daire niteliği kazanmıştır.

   crml   09.02.2008 22:14
   #860089
8.

günümüzün hükümet konağıdır.

   ucan manda   20.02.2011 22:11
   #2306087
 
reklamı kapat

yazdır