baba yusuf sivrihisari

1.

anadolu velîlerinden. doğum târihi belli değildir. izmir'in seferihisar da denilen sivrihisar kasabasında doğdu. 1511 (h.917) senesinde vefât etti. evliyânın meşhûrlarından hâcı bayrâm-ı velî tarîkatına mensûb ve bu yolda yetişmiş, edeb ve vakar ehli bir zât idi. dînin emirlerine uyma husûsunda çok dikkatli davranırdı. insanlara vâz ve nasîhat ederdi. sözleri çok tesirli idi.

   ramiz   13.09.2007 15:26
   #667056
2.

sultan ikinci bâyezîd han, bâyezîd câmiini yaptırınca, bir cumâ günü câminin açılışı için geldi ve baba yûsuf sivrihisârî'yi de dâvet etti. baba yûsuf sivrihisârî, namazdan sonra kürsüye çıkıp vâz etmeye başladı. tesirli vâzıyla, pâdişâh ve câmide bulunan cemâat ağlamaya başladı ve bu ağlama ile câmi inledi. câminin açılışını seyretmek için gelip, dışarıda bekleyen üç hıristiyan, baba yûsuf hazretlerinin tesirli sözlerinden ve cemâatin topluca ağlamasından çok etkilenmişlerdi. bu üç hıristiyan, müslüman olmaya karar verdiler. hemen câmiye girip, baba yûsuf sivrihisârî'nin huzûrunda müslüman oldular. bu hâdiseyi gören sultan ikinci bâyezîd han, yaptırdığı bâyezîd câmiinin ilk açılışında böyle bir hâdisenin vukû bulmasından dolayı çok sevindi. sonra bunlara pek çok para ve mal hediye etti. ayrıca vezîrlerinin de vermelerini söyledi. böylece müslüman olmakla şereflenen üç kişi, dünya ve âhiret saâdetine kavuştular.

*

   eussstas   31.01.2010 23:26
   #1906519
 
reklamı kapat

yazdır