bahadirzade arabaci ali pasa

1.

ıı. ahmet saltanatında, 19 ağustos 1691 - 27 mart 1692 tarihleri arasında altı ay yirmidokuz gün sadrazamlık yapmış osmanlı devlet adamıdır.

kadı ali paşa oalrakta bilinir, ohri'lidir. bahadirzade denilen ali paşa medrese tahsili görüp icazet almıştır, imamlıktan başlayarak bazı nahiyelerde naiplik yapmış daha sonra koca halil paşa ve köprülüzâde fazıl mustafa paşa'ya intisap ederek kethüdaları olmuştur. 1689 kasımında yeniçeri ağası 19 ağustos 1691'de sadrazam olmuştur.

*

   zibidigibi   29.06.2007 00:44
   #508104
 
reklamı kapat

yazdır