balkan savaslari

1.

balkan savaşları
osmanlı devletinin balkanlar’daki 4 devlete karşı 1912-1913'de yaptığı savaşlardır (8 ekim 1912 - 29 eylül 1913). çatışmaların temel nedeni bulgaristan ile sırbistan'ın balkanlarda hızlanan faaliyetleridir.

   google   23.06.2008 07:41
   #954043
2.

trablusgarp savaşı devam ederken rusya, osmanlı devleti'nin balkanlardaki topraklarını sırbistan ve bulgaristan arasında paylaştırmıştır. karadağ ve yunanistan'ın da katılmasıyla balkan birliği oluşturulmuştur.

bu devletler osmanlı devleti'nin makedonya'da ıslahat yapmasını istediler. istekleri reddedilince 8 ekim 1912'de osmanlı devletine savaş ilan ettiler.

   nicholai alexandrovic hel   22.11.2009 00:54
   #1750124
3.

<bkz: 1. balkan savaşı>
<bkz: 2. balkan savaşı>

   nicholai alexandrovic hel   22.11.2009 00:55
   #1750127
4.

balkan savaşlarının sonuçları:

batı trakya, makedonya, arnavutluk ve ege adaları (bozcaada ve gökçeada hariç) osmanlı devletinin elinden çıkmıştır.
osmanlı devleti'nin balkanlardaki varlığı doğu trakya ile sınırlı kalmıştır.
batı trakya türkleri sorunu bu dönemde ortaya çıkmıştır.
osmanlı devleti'nin kendinden ayrılan küçük devletlerle dahi başa çıkamayacak kadar güçsüz olduğu ortaya çıkmıştır.
ittihat ve terakki yönetimi ele geçirmiş ve orduda ıslahatlara başlamıştır.
almanya'dan getirilen subaylarla osmanlı ordusunun yeniden yapılandırılmasına gidilmiştir.
bloklaşmaların yaşanması 1. dünya savaşına zemin hazırlamıştır.

   nicholai alexandrovic hel   22.11.2009 01:12
   #1750175
 
reklamı kapat

yazdır