barak asireti

1.

barak, ezo gelin'in yaşadığı bölgedir. barak ovası, gaziantep'in nizip ilçesi, fırat nehri, sacır çayı, carablus ilçesi (suriye'de) ve suriye sınırı arasında kalan verimli toprakları kapsayan ovadır. barak ovası'nda yüzden çok köy vardır. burası, verimli olduğundan ilkçağ uygarlıklarının merkezi olmuştur.

barak bölgesindeki toprakların ve köylerin çoğu, türkiye ile suriye sınırı çizilirken suriye topraklarında kalmıştır.

suriye, kilis, oğuzeli, gaziantep ve nizip yerleşme birimlerinin çevrelediği alanlarda; ezo gelin, dilden dile anlatılır, türküleri söylenir.

barak sözcüğünün anlamını, kaşgarlı mahmut, en eski türkçe sözlük olan divani lügat'it türk'te açıklarken bir söylenceyi de aktarıyor: ''barak çok tüylü köpek. türklerin inandıklarına göre, kerkez kuşu kocayınca iki yumurta yumurtlarmış, bunların üzerine otururmuş, yumurtanın birisinden barak çıkarmış. bu barak köpeklerin en çok koşanı, en iyi avlayanı olurmuş. öbür yumurtadan da bir yavru çıkarmış; bu, son yavrusu olurmuş.''

orta anadolu'nun kimi yerlerinde, uzun tüylü bir tür av köpeğine, barak ya da kılbarak denmektedir.
barak ovası'nda yaşayan barak türkmenleri'nin oğuzların kınık ve beğdili oymağından oldukları ileri sürülmektedir.

barak kelimesinin anlamı hakkında türkçe sözlük'ün 82.ci sayfasında şunları yazıyor:
1- tüylü, kıllı çuha, kebe,
2- bir cins tüylü av köpeği,
3- ağaçlara sarılan büyük asma....

www.turkuler.com/thm/ezo.asp

   hicbisee   03.11.2007 00:08 ~ 00:10
   #705125
 
reklamı kapat

yazdır