bas ortusu ve laiklik

1.

müjdat öztürk tarafından son gunlerde gündemi meşgul eden laiklik ve türban üzerine yazmış olduğu yazı.

buyrun...

yunanca laos kelimesinden türetilen laiklik (laikus)özellikle katolik hıristiyanlığın etkili ya da egemen olduğu ülke ve dillerde kullanılmış bir kavramdır. dinsel olmayan, dine ait olmayan, din dışı unsurlara ait olan anlamındadır.

laikusun karşıtı clericus yani katolik dininin hiyerarşisi içerisinde papa’ya kadar uzanan dinsel emir komuta zinciri içinde yer alan ruhban’lar kilise babalarıdır. (katolik kilisesinin egemen olduğu dönemlerde eğitim kilisenin tekelindedir ve okuma yazma bilmek kilise babalarına hastır.)

laik kavramı 1790’lardan sonra fransa’da başlamış ve özellikle katolik ve fransızca konuşulan ülkelerde etkili olmuştur.

19. y.y.’dan bu yana laiklik din’in devlet’in kesin denetimi altında olması görüşünü savunur.

laiklik cumhuriyetçilikle bağlantılıdır.

laiklik, jakobendir ve devrimcidir.

laiklik, demokrasiyi değil devletçiliği savunur.

laiklik, asker-sivil-aydın kesimlerin elitizmini savunur.

laiklik, hanedan karşıtıdır.

laiklik, eşitlikçidir.

laiklik, dinsel doğuş doğmasına karşı evrimi savunur.

laiklik için din yerine eğitim, monarşi yerine merkezi devlet en yüce değerdir.

laiklik, kiliseye karşı parlementerizmi savunur.

laiklik, tanrı konusunda tarafsız yani agnostiktir.

laiklik anlayışının temel özelliklerini belirttikten sonra kronolojik gelişimine göz atalım.

din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması 25 şubat 1924’te tartışılmaya başlanmıştır. tevhidi tedrisat kanunu da aynı yıl çıkarılmış ve eğitim laikleştirilmiştir.

1926 isviçre medeni kanunu kabul edilmiş, ceza kanunun 163. maddesiyle dini siyasete alet etmek yasaklanmıştır.

1928’de de devletin dini olduğu maddesi anayasadan çıkarılmıştır.

1923’te başlayan cumhuriyetin laikleşme çabaları bu ilk beş yılda resmi kimliğini bulmuştur.

1937 yılında da laiklik kavramı t.c anayasasına sokularak anayasa ve ceza kanunu tarafından koruma altına alınmıştır. (ceza kanunu da italyan ceza kanunundan alınmadır.)

cumhuriyet döneminde laikliği savunan dört düşünce eğilimi ortaya çıkmıştır.

1-laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. bu eğilimi daha çok bilim adamları, sanatçılar, üniversite talebeleri, basın mensupları oluşturmaktadır.

2-laiklik dinsizlik değildir diyenler. bu gruba çıkarcı siyasetçiler girmektedir.

3-laiklik din ve vicdan özgürlüğüdür diyenler. bu gruba aydınlar girmektedir.

4-laiklik çağdaşlaşmacılıktır diyenler. bu guruba emir komuta zincirinde bulunan asker ve diğerleri girmektedir.

cumhuriyetle birlikte başlayan laiklik süreci fransız pozitivizmi kaynaklıdır.

kemalist laiklik elitisttir.

demokratik bir sürece sahip olmadığı için otokratiktir.

chp’nin 6 oku arasında demokrasi yoktur.

laikliğin en büyük koruyucusu ordu’dur.

(dünyada islama ya da hristiyanlığa göre düzenlenmiş hiçbir ordu yoktur. ordular modernizm ve çağdaşlaşmacılık ilkesine göre örgütlenirler.)

türkiye’de laikliği savunan çevrelerin ısrarla belirttiği gibi laiklik batı’da din ve devlet işlerinin ayrılması olarak değil kilise ile devlet işlerinin ayrılması olarak anlaşılır. ayrıca türkiye’de laiklik vasıtasıyla din ve devlet işleri birbirinden ayrılmamış din devletin işlerinin arasına sokulmuştur. diyanet ve ilahiyat fakülteleri devletin denetimi ve kontrolü altındadır.

din ve vicdan özgürlüğü olarak ifade edilen anlayışın temelinde de otuz yıl savaşları yatmaktadır. otuz yıl savaşları sonunda imzalanan vestfalya antlaşmasında kilise elindeki toprakları ve gelirleri prenslere devretmek zorunda kalıyor prenslerde tebalarına kalvinist, lutheran, katolik inançlardan birini serbestçe seçme hakkı tanıyordu. meşhur din ve vicdan özgürlüğünün temeli budur…

laiklik üzerine bir başka konu da laikliğin tanrıyla kul arasına kimseyi sokmaması yalanıdır.. allah ile kul arasına kimsenin giremeyeceği fikrini savunan islamiyette sacerdotalizm (hristiyanlıkta ruhban sınıfının ideolojisi) yoktur.

türkiyede laikliği savunan çevreler katolik kilisesinde varolan sacerdotalizmi( ruhban sınıfını) sanki islam dininde de varmış gibi göstererek laiklik savunması geliştirmektedirler.

sözün özü…


son günlerde yaşanan başörtüsü tartışmaları sebebiyle yeniden ana gündem maddemiz olan kimsenin üzerinde ortak bir mutabakatı olmayan bir laiklik ilkesini tartışıyoruz.

fransa ve fransızca düşünmeye alıştırılmış ülkelerin dışında ciddiye alınmayan laiklik kavramı üzerine bir devletin ve milletin geleceğini oturtuyoruz.

üniversitelerde başörtülü eğitime müsaade edilmesini karşı devrim olarak kabul eden kemalist laik elitlerin meclisin gösterdiği irade karşısında takındığı tavır türkiye’de laikliği tartışmaya açmaktadır.

cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bir karara bağlayamadığımız ve milletimizi rahatsız eden uygulamaların adına dönüşen laikliği milletin tamamına sevdirmek yerine yine jakoben, tepeden inmeci, elitist bir yaklaşımla korumaya çalışıyoruz.

toplumun büyük çoğunluğunun çözümünü arzuladığı bir sorun karşısında gerginlik yaratmayalım siz haklarınızdan vazgeçin gerginlik olmasın yaklaşımına sığınıyoruz.

askerinin başına çuval geçirilirken zedelenmeyen laikliğin, avrupa birliği kapısında bekletilirken yıpranmayan laikliğin, hukuk düzenine ab tarafından müdahale edilen laikliğin, soros’larla tahrip olmayan laikliğin, şemdinli de, dağlıca da tehdit altında olmayan laikliğin başörtülü kızların üniversitelere girmesi halinde zedeleneceğini düşünüyoruz.

atatürk’ün fener rum patrikhanesine ilişkin fesat yuvasıdır sözlerine, egemenlik milletindir sözlerine itibar etmeden avrupa kapısında aşağılanmaya tahammül ediyoruz da sıra kızlarımızın başındaki örtüye gelince laiklik elden gidiyor çığlıklarına kapılıyoruz.

mustafa kemal o zaman geliyor hatırımıza…

en çok tartıştığımız kavramı hangi manada kullanacağımız bilmiyoruz.

her konuda kavram karmaşası yaşanan türkiye’de daha birçoğumuz laiklik ile sekülerleşme arasındaki farkı bilmiyoruz.

ayrıca türk milletini ilgilendiren konularda tepki gösteren türk milliyetçilerini paranoya ile suçlayanların laiklik hususunda paranoyakça davranmasını görmek de hoşumuza gitmiyor değil…

müjdat öztürk


<bkz: bu ikisi arasindaki celiskiyi istiyorum>kaynak:http://www.mekanim.de/...p=viewarticle&artid=439

   limitsizlimit   02.02.2008 11:13
   #846616
2.

gerçek laiklik ; din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.
bizde yüyürlükte olan laiklik ; dinin gereklerinin inananlardan ayrılması.

yazıdan alınması gereken belki de tek satır;
"3-laiklik din ve vicdan özgürlüğüdür diyenler. bu gruba aydınlar girmektedir."

ne zaman ki bu ülkede bunu sağlayan yasalarımız olur, işte o zaman bu ülke herkesin rahat yaşayabildiği yer olacaktır.

   yalancinin yedek mumu   02.02.2008 11:22
   #846618
3.

arapsaçına dönmüş iki masum kavram.

   googlenin kayip o su   02.02.2008 11:25
   #846619
4.

laikliğin genel tanımı din ve devlet işlerinin birbirinden tamamen ayrılmasıdır.

evet devlet üniversitelere baş örtüsü ile giriş yasağını kaldırmalıdır. hatta liselerde ve ilköğretim okullarında da bu yasak kaldırılmalıdır. ama bunun için ilk önce okullardaki zorunlu din dersi kaldırılmalıdır. ardından okullardaki tek tip kıyafet uygulaması kaldırılmalıdır. liselerde ve ilköğretim okullarında tıpkı üniversitelerde olduğu gibi serbest kıyafet uygulamasına geçilmelidir. saça başa karışılmamalı özgürlük derslerde atatürkün bize kazandırdıgı yüce varlık olmaktan çıkıp içinde yaşadığımız sistem olmalıdır.

özgürlük isteyenin istediğini başkalarına zarar vermeden yapabilmesi demektir. bugun türbanla üniversiteye giren bir kadının bize ne zararı dokunabilir ki? ya da okula serbest kıyafetle giden bir gencin müdüre ne zararı dokunabilir ki? hatta kara çarşafla okula gelen bir kadının diğer insanların hak ve özgürlüklerine ne zararı olabilir? o kadına eşi zorla giydiriyodur ya da dini inançları öyledir ne farkeder?

sen kendi özgürlüğünü yaşarsın o da kendisininkini. bu olay yanlış yönde büyütülüyor ya da büyütülmek isteniyor. madem özgürlük sağlanacak toplu biçimde sağlanmalı. birine özgürlük tanıyıp diğerini ezmeye devam edersen bu bölücülüğe girer.

bu yolda büyütülen olaylar tamamen dış güçlerin baskısıdır. iç çatışma çıkarma niyetidir. 80 lerde sağ-sol ve alevi-sunni diye bölünmek istenen ülkemiz şimdilerde türk-kürt ve laik-antilaik olarak bölünmek istenmektedir. dikkatli olalım. bu oyunlara gelmeyelim.

   ahakafasiyarildi   02.02.2008 11:47
   #846639
5.

büyük bir çoğunluğun artık hakkında tek kelime duymak, söylemek, yazmak istemediği iki kavramdır. yazılacak olanların da daha önce söylenmiş olanlardan bir farkı yoktur. tek garip olan askerin başına çuval geçirilirken bekleyenler, avrupa birliği kapısında bizi şebeğe döndürenler, bizi yavaş yavaş sömürge haline getirenler, yolsuzluklardan kendini sakınmayanlarla; baş örtüsünü ülkenin tek sorunu gibi gösterip ellerinde sallayanların aynı kişiler olmasıdır.

   dua   02.02.2008 12:02 ~ 12:05
   #846654
6.

çok fazla tekrarlandığında anlamını yitiren kelimelerdir. çeşme başlarında, kahve köşelerinde anlatılır. bir çocuğun ağlamayı sniden gülmeye çevirmesi gibidir.

   faysal   02.02.2008 12:04
   #846657
 
reklamı kapat

yazdır