bedrettin serhendi

1.

hindistan'da yetişen büyük velîlerden. hindistan'ınserhend şehrinden olup, babası şeyh muhammed ibrâhim'dir. 1593 (h.1002) senesinde doğdu. imâm-ı rabbânî hazretlerinin hânegâhında, ilim tahsîl ederek yetişti. hocasının teveccühlerine kavuşup, sohbetlerinde bulunmakla şereflendi. 1688 (h.1098) senesinde vefât etti.

   ramiz   13.09.2007 15:33
   #667090
2.

bedreddîn serhendî, zekî ve çok akıllı idi. kısa zamanda keşf ve kerâmetler sâhibi oldu. hocasının daha ilk teveccühlerinde, kalbi zikretmeye başladı. kelâmda en büyük kitâb olan şerh-i mevâkıf'ı, beydâvî tefsîrini ve mîr hâşiyesi ile berâber, akâid-i adudiyye'yi, imâm-ı rabbânî'nin huzûrunda okudu. on beş yaşında iken imâm-ı rabbânî hazretlerinin huzûrunda tasavvuf yoluna girdi.

   ramiz   29.12.2009 14:10
   #1824063
 
reklamı kapat

yazdır