belirli bir irkin tanrisi

1.

dine inanmayan biri, dinlerin evrimsel bir süreçte geliştiğini kabul eder. dinler, içinde doğdukları toplumların yapısına göre şekillenir. göktanrı, ön asya türkleri gibi doğaya önem veren, erkek egemen olmayan bir tanrıyken, allah ise erkek egemen, arap coğrafyasına uygun yaşantıyla yasalarını var eden bir tanrıdır. yani her ırkın kendine has tanrısı olması gayet doğaldır.

   less is more   26.09.2009 20:24
   #1630707
 
reklamı kapat

yazdır