benedetto croce

1.

benedetto croce, 1866-1952 yılları arasında yaşamış olan, 20. yy.'ın ilk yarısının en önemli italyan filozoflarından, estetik tarihinin en önemli düşünürlerinden biri. klasik romantik felsefenin rasyonalizmini örnek alan bir tin felsefesi geliştirmiş ve tinin tek gerçek olduğunu savunmuş olan croce'ye göre, ten kendisini diyalektik bir biçimde, düşünce ve eylem olarak iki basamakta gerçekleştirir. bunlardan düşünce ve eylem basamakları da, kendi içlerinde ikiye ayrılır. buna göre, birinci basamak sezgi, sezgisel bilgi ya da sanat, ikincisi mantıksal bilgi ya da mantıktır.

   ghostrider   07.04.2007 05:46
   #309539
 
reklamı kapat

yazdır