berdei sultan

1.

anadolu'yu aydınlatan meşhûr velîlerden. on dördüncü yüzyılda yaşamıştır. osmanlı pâdişâhı kânûnî sultan süleymân han zamânında hamidili (ısparta) vâlisi hızır beyin dâveti ile horasan'dan anadolu'ya gelmiş eğridir'de, eğridir gölünün kenarında mezâr-ı şerîf denilen yerde yerleşmiştir. kabri oradadır. şeyhülislâm berdeî diye de tanınır.

   ramiz   13.09.2007 15:44
   #667126
2.

osmanlı vâlilerinden o zamanki adıyla hamidili diye anılan ısparta vâlisi hızır bey, âlimleri ve velîleri çok sever, hürmet ve himâye ederdi. bir defâsında hacca gitmişti. o sene evliyânın meşhurlarından berdeî sultan da hac ibâdetini yapmak için mekke'ye, gitmişti. bu zât kâbe'yi tavâf ederken, hızır bey onun büyük bir velî olduğunu anlayıp kendisiyle tanıştı. sohbet sırasında bir osmanlı vâlisi olduğunu söyledi. sonra da vâli olduğu yeri tanıtıp, dâvet etti; "vâlisi bulunduğum diyârın havası, suyu pek güzeldir. beldeleri, köyleri bağlık, bahçelik bir memlekettir. fakat halkına islâmiyeti anlatıp rehberlik edecek bir mürşîd-i kâmil, yetişmiş ve yetiştirebilen bir rehber yoktur. bu sebeple halk, nefislerine uymuş ve bozuk bir haldedir. acaba siz lutfedip o diyârın halkını irşâd için oraya hicret buyursanız olmaz mı? büyük ve hesapsız sevâba kavuşacağınız şüphesizdir. eğer lutfedip bu arzumuzu kabul buyurursanız, ben köleniz, sultanım için (sizin için) eğridir kasabası civârında havası ve suyu güzel bir yerde size bir dergâh, makam yapıp, hayır duânızı almak istiyorum." diyerek büyük bir arzu ve edeb içinde, gâyet nâzik ifâdelerle dâvet etti. berdeî sultan hazretleri vâlinin bu samîmî ve hâlis niyyetle yaptığı dâvet üzerine; "istihâre edelim." buyurarak, eğer gitmelerine mânen bir izin ve işâret verilirse gitmeyi kabûl ettiğini açıkladı. birkaç gün sonra tekrar bir araya geldiklerinde vâliye; "rûm diyârına, anadolu'ya yapılan dâveti kabûl etmem için işâret olundu. inşâallah bu sene memleketimize dönelim. gelecek sene allahü teâlânın izniyle anadolu'ya gidelim!" buyurdu. vâli hızır bey, bu sözleri üzerine son derece sevinip memnun oldu. sonra şeyhülislâm berdeî ile vedâlaşıp eğridir'e döndü. o sene eğridir'de göl kıyısında mezâr-ı şerîf denilen yerde bir dergâh yaptırarak, berde-î hazretlerinin gelmesini bekledi.

*

   eussstas   31.01.2010 23:32
   #1906545
 
reklamı kapat

yazdır