beyin trombozu

1.

arteriosklerozlu yani damar sertliği olan kimselerde çok kere uyurken gece başlar. hasta idrar etmek için tuvalete giderken yere düşer, bilinç kaybı yoktur. ağır vakalarda bilinç sonradan bulanıklaşır ve hasta komaya girer. beynin geçici trombotik daralması önce kol ve ayakları zaman zaman uyuşması, konuşma bozukluğu (dizartri) gibi damar kısalması şikayetleriyle başlar. bunlar geçici iskemik ataklar yani beynin zaman zaman kansız kalma belirtileridir. sol hemiplejilerde genellikle konuşma normaldir, sağ hemiplejilerde konuşamama yani afazi vardır. iskemik atak geçirenlerde trombositlerin toplanmasını önleyici ilaçlar (aspirin) ve pıhtılaşmayı önleyici antikoagulan ilaçlar (coumadin) yarar sağlar.

   apice a rassi   06.06.2009 20:16
   #1426593
 
reklamı kapat

yazdır