beytlehem yildizi

1.

tarihi efsaneler arasındadır..belki gercek,belkide insanların hayatları boyunca eksikliğini hissettikleri bir koruyucu,yol gösterici ve güven verici bir meta ihtiyacının giderilmesi için uydurdukları hikayedir..ama herkes bir beytlehem yıldızına ihtiyac duyar ve bu yüzden insanlar(en azından ben)sevdikleri kişiye ''beytlehem yıldızımsın şeklinde hitab ederler..hikayenin aslı şöyledir;

isa, kral hirodes'in devrinde yahudiye'nin beytlehem kasabasında doğduktan sonra bazı yıldızbilimciler doğudan kudüs'e gelip şöyle dediler: «yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? doğuda o'nun yıldızını gördük ve o'na tapınmaya geldik.»

kral hirodes bunu duyunca bütün kudüs halkıyla birlikte çok tedirgin oldu.
tüm başkâhinleri ve ulusun din bilginlerini toplayarak onlara mesih'in nerede doğacağını sordu.
yahudiye'nin beytlehem kasabasında» dediler. «çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır:
`sen, yahuda diyarında olan ey beytlehem, yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! çünkü benim halkım israil'i güdecek olan önder senden çıkacaktır.'»
bunun üzerine hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi.
«gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulduğunuz zaman bana haber verin, ben de gelip o'na tapınayım» diyerek onları beytlehem'e gönderdi.
yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösterdi ve gelip çocuğun bulunduğu yerin üzerinde durdu.
yıldızı gördüklerindeolağanüstü bir sevinç duydular.
eve girip çocuğu annesi meryem'le birlikte görünce yere kapanarak o'na tapındılar. hazinelerini açıp o'na armağan olarak altın, tütsü ve mür sundular.
sonra hirodes'in yanına dönmesinler diye rüyada uyarıldıklarından, ülkelerine başka yoldan döndüler.
yıldızbilimciler yola çıktıktan sonra rab'bin bir meleği yusuf'a rüyada göründü. ona, «kalk!» dedi. «çocuğu ve annesini al ve mısır'a kaç. ben sana haber verinceye dek orada kal. çünkü hirodes çocuğu öldürmek amacıyla onu arayacak.»
böylece yusuf kalktı, aynı gece çocuğu ve annesini alıp mısır'a doğru yola çıktı.
hirodes'in ölümüne dek orada kaldı. bu, rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «oğlumu mısır'dan geri çağırdım.»
hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını görünce büyük öfkeye kapıldı. onlardan tam olarak öğrenmiş olduğu zamana göre, beytlehem ve tüm yöresinde bulunan iki ve daha küçük yaştaki erkek çocukların hepsini öldürttü.
böylelikle yeremya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu:
«ramah'ta bir ses duyuldu, ağlayış ve acı feryat sesleri! çocukları için ağlayan rahel, teselli edilmek istemiyor. çünkü onlar yok artık!»

   saptik saman olduk   17.03.2007 00:11
   #267936
 
reklamı kapat

yazdır