bicimcilik

1.

<bkz: formalizm>

1- matematiksel gerçekliğin evrenselliğini yadsıyan, matematiğin bazı mantık kuralları çerçevesinde bir entellektüel uğraş olup, doğada gozlemlenemeyebileceğini savunan felsefi akım.

2- biçimcilik 1920’li yıllara rusya’da ortaya çıkan ve rus edebiyat araştırmacıları tarafından geliştirilen bir eleştiri biçimi olup; tarih, sosyoloji ve felsefe gibi diğer disiplinleri edebiyat incelemeleriyle birleştirmek suretiyle, edebiyat incelemelerine yeni bir yaklaşımdır.

çağrışım:
<bkz: şekilcilik>

   le petit prince   21.04.2007 13:38
   #338974
 
reklamı kapat

yazdır