bilal bin sad

1.

peygamber efendimizin arkadaşlarının yetiştirdiği âlim ve velîlerden. âlim, vâiz, velî ve kârî, kur'ân-ı kerîm hâfızı bir zât. ismi, bilâl bin sa'd bin temîm el-eş'ârî olup, künyesi ebû amr'dır. ebû zûr'a da denildi. şam'da bulundu. doğum târihi belli değildir. babası sa'd bin temim, eshâb-ı kirâmdandır. babasının yanında yetişti ve babasından, hazret-i bilâl, hazret-i muâviye, ebüdderdâ, ibn-i ömer, câbir'den ve daha birçok eshâb-ı kirâmdan hadîs-i şerîf rivâyet etti. kendisinden ise evzâî, saîd bin abdülazîz, atâ bin ebî rebâh, ibn-i sa'd gibi birçok zâtlar hadîs-i şerîf naklettiler. âlimler, bilâl bin sa'd'ın sika, güvenilir olduğunu söyleyerek; "basra'da hasan-ı basrî ne ise, şam'da da bilâl bin sa'd odur." dediler. her gün ve gece bin rekat namaz kılardı. 737 (h. 120) senesinde vefât etti.

   ramiz   13.09.2007 15:50
   #667148
 
reklamı kapat

yazdır