bilimin kuran i reddetmesi

41.

kur'an-ı kerim'in bilme ışık tutması. bizim dinsiz cahillerimiz kafalarının basmadığı ilmi ve dini olayları birbirine harman ederken, elin gavuru dediğimiz insanlar kur'an-ı didik didik inceliyor.

daha bir tek ayetine bile ne nazire getirilebilmiş nede hükmü çürütülebilmiş. üstünden geçen her yüzyılda kur'an daha da güçlenmiş ve güncellenmiş. bilim ilerledikçe ondaki nurları ortaya çıkartıyor.

ama hem cahil, hem inançsız, hemde cehaletinden de habersiz olanlar az bir emare görüp şeytana olan uşaklıklarını böylece dile getirmeye çalışıyorlar.

dünyada kendilerine sadece dünyevi mürşitler edinipte, bundan başka mürşit edinmeyi cehalet sananların sandıkları durumdur. tek yaptıkları sanmaktır, ama sandıkları yanlıştır. zaten bunlar o dehşetli gün * geldiğinde kur'an a göre şöyle diyeceklerdir.

"biz böyle bir günün asla gelmiyeceğini zan emiştik."

   maskelim   31.08.2007 00:26
   #644234
42.

kuran ın da bilimi reddetmesi, kuranın bilim olarak görülmesinin zıt düşüncesi ve kuran ın bilime uygun olmadığının ispatı.

   drummer   27.12.2007 19:32
   #789553
43.

saçmadır çünkü bilim ile kuran muhatap değildir.

   ozel kurmay baskani   27.12.2007 19:34
   #789555
44.

aşağıdaki ayetler incelendiğinde bilimin kuran ı neden reddettiği sanırım anlaşılabilir.

gerçi bakara 259 ve 260 ta bahsedilen diriliş günümüz klonlama tekniği ile savuşturulabilir. sanırım o ayeti yanlış tefsir etmiş olabilirim. zira orada anlatılmak isteden fiil ", bilimin zamanla hayvan ve insan klonlayacak seviyeye gelecegi ve dirilişe katkı sağlayacagı vurgulanmış olabilir. dedik ya tefsir hatası yapabilirim.

ankebut 14' ü incelediğimizde çıkan tefsir, henüz bilim o kadar gelişmedi lakin zamanla gelişir, hücreler kopyalanır, yenilenir vs vs..

"bilimin kuran'ı reddettiğini de kim söylemiş"? hıh..!


tarık 5-6-7 de sanırım ilik naklinden bahsediliyor. zira bilgi sahibi olmadığım bir konuda sallamak istemem. kaburga'nın içinde bulunan (varsa) sıvıdan ilik nakli yapılabiliyor mu?..

zariat 49 da, bütün hayvanlar çift yaratılmıştır deniliyor fakat bakteri ve virüslerin dişisi ve erkeği yoktur. bölünerek ürerler. tabii bakteriyi canlıdan saymazsak bu tez doğru gibi görünüyor.

maide 60 te ise, insanların ceza olarak maymuna dönüştürülmesinden bahsedilmiş, burada da evrim teorisi'nin gerçekliği vurgulanmış olsa gerek.
......................................................................

tarık 5. insan neden yaratıldığına bir baksın!

tarık 6. atılan bir sudan yaratıldı.

tarık 7. (o su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar.

bakara 102. 102. süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tâbi oldular. halbuki süleyman büyü yapıp kâfir olmadı. lâkin şeytanlar kâfir oldular. çünkü insanlara sihri ve babil'de hârut ile mârut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. halbuki o iki melek, herkese: biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasınız, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. onlar, o iki melekden, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. oysa büyücüler, allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! keşke bunu anlasalardı!

maide 60. de ki: allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? allah'ın lânetlediği ve gazap ettiği, aralarından maymunlar, domuzlar ve tâğuta tapanlar çıkardığı kimseler. işte bunlar, yeri (durumu) daha kötü olan ve doğru yoldan daha ziyade sapmış bulunanlardır.

bakara 259. yahut görmedin mi o kimseyi ki, evlerinin duvarları çatıları üzerine çökmüş (alt üst olmuş) bir kasabaya uğradı; "ölümünden sonra allah bunları nasıl diriltir acaba!" dedi. bunun üzerine allah onu öldürüp yüz sene bıraktı; sonra tekrar diriltti. ne kadar kaldın? dedi. "bir gün yahut daha az" dedi. allah ona: hayır, yüz sene kaldın. yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamıştır. eşeğine de bak. seni insanlara bir ibret kılalım diye (yüz sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik). şimdi sen kemiklere bak, onları nasıl düzenliyor, sonra ona nasıl et giydiriyoruz, dedi. durum kendisince anlaşılınca: şimdi iyice biliyorum ki, allah her şeye kadirdir, dedi.

bakara 260. ibrahim rabbine: ey rabbim! ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster, demişti. rabbi ona: yoksa inanmadın mı? dedi. ibrahim: hayır! inandım, fakat kalbimin mutmain olması için (görmek istedim), dedi. bunun üzerine allah: öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, sonra (kesip parçala), her dağın başına onlardan bir parça koy. sonra da onları kendine çağır; koşarak sana gelirler. bil ki allah azîzdir, hakîmdir, buyurdu.

ankebut 14. andolsun ki biz nuh'u kendi kavmine gönderdik de o bin yıldan elli yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi.

   hazreti muhabbet   03.01.2008 19:43
   #800119
45.

araştırdığım konu.

bilime sorduk, kur'an'ı reddediyormuşunuz, "yok öyle bi şey" dedi.peki dedik niye bu kadar önemseniyorsunuz, sizi tanrı diye kabul edenler bile var aramızda.

dedi ki; haşa..onlar koşulsuz bağlanmaktan korkan, bu dünya zevkine dalan, yaşayış tarzlarına göre tanrılarını belirleyen, rabb'i sorgulamanın dayanılmaz hafifliğine esir olmuş mahluklardır.

ve ayrıca bilim şunu ekledi; beni yaradana karşı, beni koz olarak kullanmak gerçekten yakışık almıyor.ama ben biliyorum ki nefsine yenik düşen ve günah işleyendir insanoğlu.onun için fazla da aldırış etmiyorum.ben sadece onlar için üzülüyorum.çelişki bulmak uğruna yaşamını heba edenler için.

ayrıca ben yine biliyorum ki; "allah'ın hikmetinden sual olunmaz" dedi.

   childmucur   03.01.2008 20:23 ~ 20:35
   #800188
46.

bilimin, bu dünyaya ait olanı bu dünyaya dair olgularla açıklamaya çalışan bir dil ve kutsal kitapların ilahi dünyaya ait tecelliyi bu dünyaya dair olgularla açıklamaya çalışan bir dil olduğu görüşü kabul edilirse elma ile armutu karıştırmak gibi bir durumun ifadesidir.

   mastadon   04.01.2008 00:43
   #800697
47.

bilimle kuran hiç bir zaman çelişmedi ama teorilerle çelişebilir. evrim teorisi gibi çelişen teoriler hiç bir zaman kanun olmadı hep saçmalığın daniskası oldu.

   murasuv   06.01.2008 13:16 ~ 10.01.2008 08:07
   #804405
48.

bilimin kuran ı reddetmesi mümkün değildir.

bilim, kelime itibariyle bilmek öğrenmek adına, evren ve kavram üzerine yapılan araştırmaların belirli metodlarla düzenlenip bilgi olarak sunulmasıdır.

bilgiler içerisinde tutarsızlıklar olabileceği gibi, bu bilgilerin harmanlamasında(yorum ve gözleminde) da tutarsızlıklar olabilir. darwin in evrim teorisinin nobel ödüllü bilim adamı francis crick tarafından dna araştırması üzerine yaptığı ilk oluşumun mucivesi olması açıklaması ve son yıllardaki fosillerin bu teoriyi çürüttüğü varsayılması bu tutarsızlıklara örnektir.

bilim hiç bir bilgiyi reddetmez. anlatılmak istenen kuran ın aslında doğru bilgileri vermediği ise, bu da bilimsel bir söylem olabilir ancak kesin bir bilgidir diyemiz. bilim söylüyor.

kuran halen bilimin incelediği bir kitaptır.

   darkleon   09.01.2008 06:33 ~ 06:34
   #809302
49.

<bkz: kafirun suresi>

   murasuv   16.01.2008 00:29
   #819252
50.

aslında birçok bilim adamının kuran'ı defalarca okuduğu ve kuran'da yazılanların gerçeği yansıttığını bilmektedir ama islam karşıtı olduklarından dolayı bunları söylememektedirler.

   sinanadolu   16.01.2008 00:38
   #819262
51.

<bkz: bakara 259>,
<bkz: bakara 65>,
<bkz: bakara 260,>
<bkz: maide 60>,
<bkz: maide 166>,
<bkz: ankebut 14>.

   alegria   23.09.2009 17:05 ~ 17:10
   #1624750
52.

yalnış olan düşüncedir.

<bkz: bilim adamlarının dine bakış açıları>

   bunalgul bunalan   23.09.2009 17:12
   #1624762
53.

birçok bilim adamının evrenin sırrını kuran-ı kerimde aradığı bilgisinden yoksun derme çatma bilgiler ışığında yada ışıksızlığından tevellit iddiadır.

   suspectdevice   23.09.2009 17:40
   #1624847
54.

<bkz: din ile bilim çatışmak zorundadır>

   what dreams never come   23.09.2009 17:43
   #1624853

  123

 

sayfa

  / 3

reklamı kapat

yazdır