birinci turkiye cumhuriyeti hukumeti

1.

1. inönü hükümeti, cumhuriyetin ilanından halifeliğin kaldırılmasına kadar geçen sürede ülkeyi yönetmiş olan hükümettir. başvekili ismet paşa'dır. halifeliğin kaldırılmasıyle birlikte birkaç ilgili bakanlığın da kaldırılması kabul edilmiş olduğundan, 6 mart 1924'te ismet paşa'nın istifası üzerine sona ermiştir.

beşvekil ve hariciye vekili: ismet inönü
şeriye (diyanet) vekili: mustafa fevzi sarhan
adliye vekili: seyit bey
erkan-ı harbiye-i umumiye reisi (genelkurmay başkanı): fevzi çakmak
müdafaa-i milliye (milli savunma) vekili: kazım fikri özalp
dahiliye (içişleri) vekili: ahmet ferit tek
maliye vekili: hasan fehmi ataç (→2.1.1924) → mustafa abdülhalik renda
iktisat vekili: hasan saka
maarif vekili: ismail safa özler
mübadele, imar ve iskân vekili: mustafa necati uğural
nafia (bayındırlık) vekili: ahmet muhtar cilli (→19.1.1924) → süleyman sırrı bey
sıhhiye vekili: refik saydam

   esekherif   14.12.2007 20:54 ~ 21:02
   #770481
 
reklamı kapat

yazdır