bisr bin mansur es suleymi

1.

büyük velîlerden. ismi bişr bin mansûr el-ezdî es-süleymî, künyesi ebû muhammed'dir. doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 796 (h.180) senesinde basra'da vefât etti.

bişr bin mansûr, ilim ve edeb üzere yetişti. zamânının en meşhur hadîs âlimlerinden oldu. eyyüb sahtiyânî, âsım bin ahvel saîd el-cüreyc ve başka âlimlerle görüşüp onlardan hadîs rivâyet etti. kendisinden de oğlu ismâil, bişr-i hâfî, ali el-medenî, abdullah kavârirî, abdurrahmân bin mehdî gibi âlimler hadîs rivâyetinde bulundular. ahmed bin hanbel hazretleri, bişr bin mansûr'un hadîs-i şerîf ilminde sika, güvenilir ve îtimâda şâyan bir zât olduğunu bildirdi.

   ramiz   13.09.2007 15:53
   #667155
2.

bişr bin mansûr hazretleri ilme çok önem verirdi. abdurrahmân mehdî dedi ki; "o, bana nasîhat olarak; "sen boş vakitlerinde devamlı ilimle meşgul ol ve ilmini arttır." buyururdu. bir defâsında bir ihtiyaç için yanıma gelmişti. ben efendim bana haber gönderseydiniz onu size getirirdim." dedim. bunun üzerine; "ihtiyaç sâhibi benim, benim aramam lâzım." buyurdu. başka bir görüşmemizde gideceği yere vereceğim bir binekle gitmesini söyledim. kabul etmeyip: "nefsimi bu şekilde geri döndürmeyi uygun görmüyorum." buyurdu. gideceği yere yürüyerek gitti. kul hakkından çok sakınırdı. yine abdurrahmân anlatır: "îsâ bin câfer bir havuz yaptı. bişr bin mansûr hazretleri o havuzun suyundan hiç içmezdi. hizmetçisini nehre gönderir oradan su getirtirdi. bir gün; "şâyet zengin olsaydım onu bir binek üzerinde gönderirdim." buyurdu. sonra da söylediği bu sözde, bir şeyler sezip; "estağfirullah, estağfirullah, ağzımdan yanlış bir söz çıktı." deyip tövbe etti.

   alzheimer   07.11.2009 04:07
   #1720539
3.

bişr bin mansûr, nefisle ilgili bir soru üzerine; "her şey için bir koruyucu vardır. nefsin için de bir koruyucu kıl. nefsine taşıyamayacağı yükü yükleme." buyurmuştur.

   eussstas   07.02.2010 01:27
   #1920205
 
reklamı kapat

yazdır